Abacus Geautomatiseerd internationaal reserverings- en informatiesysteem t.b.v. het reiswezen. Onder andere in gebruik bij luchtvaartmaatschappijen en zakenreisbureaus. Zie ook G.D.S. en de concurrenten Amadeus, Galileo, Sabre en Gemini/PARS.

ACI Airport Council International. Belangrijkste doel is samenwerking tussen en belangenbehartiging van de leden, in dit geval luchthavens.

ACRISS Association of Car Rental Industry System Standards. Het belangrijkste doel van deze organisatie betreffende autohuur is het standaardiseren van zaken als vouchers, codes e.d.

Aero Groundservices AG: organisatie op Schiphol die zich bezighoudt met het inchecken van de vertrekkende en overstappende passagiers van luchtvaartmaatschappijen die bij AG aangesloten zijn en die geen eigen afhandelingsbalie op Schiphol hebben.

Air traffic control (ATC) Luchtverkeersleiding. Regelt het luchtverkeer, om o.a. de vliegtuigen naar de startbaan of de landingsbaan te loodsen en filevorming in de lucht te voorkomen/beperken; in Nederland onder verantwoording van de Directoraat Generaal van de Luchtvaart.

Air Travel Card (ATC) Payment-box Branchegebonden credit card, d.w.z. te gebruiken voor betalingen bij luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurmaatschappijen, reisorganisaties, enz. Vermelding in Form of ATC (i.p.v. Non Ref of Cash).

Airbroker Makelaar in vliegtuigstoelen. Is als het ware een tussenpersoon tussen carriers en klanten bij de verkoop van lege (vaak overgebleven) vliegtuigstoelen.

Airline Passenger tariff (APT) Naslagwerk voor de luchtvaart waarin de IATA-tarieven van de lijndiensten zijn vermeld. Het tariff-deel verschijnt maandelijks, het rules-deel (met door APT gehanteerde regels) verschijnt vier keer per jaar (Scandinavian Airlines, S-161 87 Stockholm-Bromma, Sweden).

Airpass Vliegticket waarmee men tegen gereduceerd tarief een (on)beperkt aantal vluchten binnen een bepaald land kan vliegen, gedurende een bepaalde periode met een bepaalde luchtvaartmaatschappij, vaak in combinatie met een transatlantisch ticket van de betreffende maatschappij (vooral in de VS).

Amadeus Geautomatiseerd internationaal reserverings- en informatiesysteem t.b.v. het reiswezen o.a. in gebruik bij luchtvaartmaatschappijen en zakenreisbureaus. Zie ook: Abacus, Galileo, Sabre,

Amtrak Amerikaanse spoorwegmaatschappij. Maakt gebruik van Superliners, Metroliners, Turboliners met twee klassen: first class en custom class. Tickets zijn te reserveren in de GDS-sen en bij Incento.

APEX Advance Purchase Excursion: retourticket (voor vliegtuig of coach) dat bepaalde tijd van te voren en daarom met korting gekocht wordt. Data van heen- en terugreis moeten direct definitief worden vastgelegd; voor wijziging van data moet bijbetaald worden. Hoge annuleringskosten. Zie ook: SUPERAPEX, SUPERPEX en IPEX.

ANVR Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen: federatie die de belangen behartigt van de vier aangesloten organisaties, t.w. VRA, VRO,en VLZ.

VRA Vereniging van ANVR reisagenten

VRA Vereniging van ANVR reisagenten

VLZ Vereniging van ANVR Luchtvaartagenten en Zakenreisbureaus.

Benelux hotelclassificatie De toekenning van sterren voor classificatie, volgens internationale normen, van hotels in de landen van de Benelux, die geschiedt door een samenwerking van de ANWB, Federatie Horeca, Bedrijfschap Horeca en NBT in de Commissie Benelux Hotelclassificatie. De Benelux Hotelclassificatie staat voor de minimum voorzieningen waarover een hotel moet beschikken om één of meer sterren te krijgen. Zie ook: hotelclassificatie en Nederlandse Hotel Classificatie (NHC).  

Billing Settlement Plan BSP: centraal registratiesysteem waarbij voor het geldig maken van een luchtvaartticket de datum van afgifte middels een printer automatisch op het ticket wordt afgedrukt. Ook het systeem dat de betaling van de vliegtickets tussen luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus/touroperators regelt en de betaling tussen luchtvaartmaatschappijen onderling.

Calamiteitenfonds Reizen Fonds dat dient als waarborg voor mensen die een reis hebben geboekt. De passagier heeft recht op teruggaaf van (een deel van) de betaalde reissom en/of op vergoeding van noodzakelijke meerkosten wanneer sprake is van een uitkeringsvatbare situatie als gevolg van een calami teit in de zin van de regeling.

Circle trip minimum checkrule In de luchtvaart essentieel voor berekening van het vliegtarief; regel die zegt dat het bedrag van het eindtotaal van een circle trip nooit lager mag zijn dan het bedrag van het direct retourtarief van het beginpunt naar een stopoverpunt van die reis. Ook wel Circle Trip Minimum Check (CTM).

Clearing House Kantoor van IATA in London waar de afrekening en verrekening van vliegbiljetten van de verschillende luchtvaartmaatschappijen onderling wordt verwerkt.

Code Sharing Verschijnsel dat een gedeelte van een traject met een andere maatschappij wordt gevlogen dan de maatschappij waarmee geboekt is. Kan zelfs het hele traject zijn (vaak wanneer er een intensief samenwerkingsverband is met die maatschappij). B.v. KLM-vluchten op Boston, die door North West Airlines gevlogen worden.

CODECO Computerised Departure Control computersysteem dat op Schiphol wordt gebruikt t.b.v. van het inchecken voor een vlucht. Ook wel CUTE.

Conditions of fare De voorwaarden die bij een bepaald (IATA-)tarief horen. Gaat vaak volgens het principe hoe goedkoper het ticket, hoe beperkender de voorwaarden. Voorbeelden van condities zijn minimum- en maximumverblijf en voorwaarden m.b.t. annulering, betaling en ticketing.

Conjunction ticket Luchtvaartticket dat dient om een four-flight ticket aan te vullen als meer dan vier vluchten worden gevlogen. Bij meer dan acht vluchten volgt een tweede conjunction ticket, enz. In een box op het ticket wordt aangegeven of van conjunction ticket(s) sprake is door middel van vermelding van alle ticketnummers 

Consolidator Een IATA-erkend reisbureau dat op basis van split commission t.b.v. het uitschrijven van vliegtickets middels een driehoekscontract samenwerkt met een niet door de IATA erkend reisbureau, waardoor deze toch de service van vliegticketverkoop aan de consument kan aanbieden.

CORDA Computerized reservation and ticket system of KLM Royal Dutch Airlines.

Cross border shopping In het reiswezen > het kopen van een pakketreis van een touroperator in een ander land (meestal buurland) dan het thuisland, omdat het daar goedkoper is. Men vertrekt dan vanuit dat andere land.

CRS Computerreserveringssysteem. Algemene aanduiding van een computerprogramma met een gigantische databank waarmee o.a. toeristische producten gereserveerd kunnen worden.

CTM Circle trip Minimum. In de luchtvaart de CTM-rule houdt in dat een circle trip die geheel in dezelfde klasse wordt gereisd niet minder mag kosten dan een direct retour tussen de vertrekplaats en een stop overplaats van die circle trip.

Denied boarding compensation In de luchtvaart > financiële compensatie bij overboeking.

Drop off charge Achterlatingskosten voor one way rental bij autohuur. Het bedrag dat men bij autohuur betaalt wanneer men de auto op een andere plaats afzet dan waar hij is opgehaald. De hoogte van het bedrag wordt veelal bepaald door de afstand tussen ophaal- en wegzetplaats en de belangrijkheid van het verhuurstation.

ECTAA European Committee of Travel Agents Associations Europese organisatie waarbij nationale verenigingen van reisagenten zijn aangesloten.

Endorsable Overdraagbaar op een andere maatschappij. In de luchtvaart wil dat zeggen, dat het ticket van de ene luchtvaartmaatschappij door een andere maatschappij overgenomen kan worden.

Endorsement Endosseren is het overdragen van een waardestuk aan een ander. In de luchtvaart welke endossementen er voor een bepaald vliegticket gelden, wordt vermeld in de betreffende box op het ticket. Zie ook not endorsable.

Eurocontrol Onafhankelijke Europese organisatie, gevestigd op Airport Maastricht, die zich bezighoudt met het vliegverkeer in het hogere luchtruim en die voor een goede gang van zaken in een groot gedeelte van het Europese luchtruim zorgt. Eurocontrol spant zich ook in voor de ontwikkeling van een op elkaar aansluitend paneuropees Air Traffic Management systeem.

GCR Geschillen Commissie Reizen > deze commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en reisbureau/touroperator te beslechten, voorzover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde diensten en/of zaken. Klachten van de consument moeten uiterlijk binnen drie maanden na terugkeer bij GCR worden ingediend. Zie ook Geschillen commissie Reizen/Recreatie.

Hospitality Sales & Marketing Association International (HSMAI) Een internationale beroepsvereniging voor sales- en marketing professionals in de gastvrijheidindustrie

Hoteltypen Airport-hotel, all suite-hotel, capsule hotel, city-hotel, dorpshotel, etappehotel, familiehotel, Kur-hotel, pa/ma-hotel, passantenhotel, paviljoenhotel, resort-hotel, routehotel, stationshotel, stopover-hotel, vakantiehotel, verblijfshotel; apartotel, boerotel, botel, motel, rotel.

Hovercraft Luchtkussenvaartuig > ferry-boot die met propellers op een luchtkussen, dat opgeblazen wordt, over het water ‘vliegt’. Men spreekt dan ook van een ‘vlucht’ met een hovercraft.

Hydrofoil Draagvleugelboot > bijzonder snel vaartuig dat d.m.v. schroeven wordt voortbewogen en zich op ‘foils’ (draagvleugels) gedeeltelijk uit het water verheft, waardoor het zich als een ‘vliegende vis’ vooruitbeweegt. Ook wel jetfoil.

IACA International Air Charter Association, organisatie gevestigd te Brussel die zich bezighoudt met het charterverkeer in de luchtvaart.

IAPA International Airline Passengers Association vereniging in de luchtvaart waarvan zakenreizigers lid kunnen zijn.

IATA International Air Transport Association > vereniging van en voor (lijndienst) luchtvaartmaatschappijen die internationale lijndiensten onderhouden, gevestigd te Genève en Montreal; doel > o.a. streven naar uniformiteit in tickets, tarieven, e.d. Ze verzorgt ook de coderingen en de scholingsprogramma’s.

IATA-agent Reisbureau met IATA-erkenning. Mag daarom zelfstandig tickets uitschrijven, e.e.a. op grond van geografisch goede ligging van het kantoor, een open balie voor cliënten, de aanwezigheid van een kluis, positieve solvabiliteit en minstens in het bezit van één IATA-diploma.

IATA-diploma Opleiding van de IATA m.b.t. ticketing en tarievenberekening. Het bezit van het diploma geeft recht op het verkrijgen van IATA-erkenning voor het reisbureau waar de diplomahouder/-ster werkt. Zie ook IATA-agent.

IATA-stopover In IATA-termen spreekt men van stopover als een passagier in een stad tussen begin- en eindpunt zijn reis langer dan 24 uur onderbreekt

ICAA International Civil Airport Association organisatie, die de belangen van de luchthavens die als lid zijn aangesloten behartigt.

ICAO International Civil Airport Association > internationale organisatie voor de burgerluchtvaart waarvan landen lid zijn met internationale lijndiensten. Veiligheid en goed onderhoud aan de vliegtuigen zijn voorname doelstellingen. Bij de ICAO zijn de vijf vrijheden vastgelegd.

ICE InterCityExpres. Hogesnelheidstreinen, die voornamelijk in Duitsland rijden.

IFAPA International Foundation of Airline Passengers Associations > overkoepelende organisatie waarbij verenigingen van luchtreizigers zijn aangesloten.

Inbound (van inward bound) inkomend reisverkeer, in tegenstelling tot outbound. In de luchtvaart wordt hiermee meestal de terugreis bedoeld.

Incentive Beloningsreis (aangeboden voor reeds geleverde prestaties) of > reis ter stimulering (aangeboden om de inzet in de toekomst te stimuleren). Zie ook belasting. Ook promotionele reis (aangeboden als prijs bij een wedstrijd).

Inchecken Zich melden aan een balie om voor het vertrek per vliegtuig of schip het ticket te tonen en de instapkaart in ontvangst te nemen en eventueel de bagage af te geven. Ook zich melden aan de receptie van een hotel om zich in te schrijven.

Inchecktijd Check in time > algemeen de tijd waarop een reiziger zich moet melden bij een vervoerder of accommodatieverschaffer. In de luchtvaart de tijd waarop een reiziger zich op het vliegveld moet melden vóór vertrek van de vlucht.

Inclusive tour IT (ook wel Ité) all in-arrangement (alles inbegrepen), reispakket waarbij vervoer (scheduled of gecharterd) en/of verblijf en/of vermaak en/of travel related services voor één totaalprijs door een reisorganisator op de markt worden gebracht. Zie ook Group Inclusive Tour en pakketreis. Ook scheduled vervoer dat door een carrier in combinatie met verblijf of ander landarrangement wordt verkocht. Ook wel IIT, Individual Inclusive Tour in tegenstelling tot GIT.

Incoming touroperator Reisorganisator die service verleent aan reizigers die voor zaken of vakantie vanuit het buitenland naar het thuisland van deze reisorganisator komen. E.e.a. dikwijls in samenwerking met buitenlandse reisorganisatoren. De service omvat transfer, hospitality desk, tour guides, hotelreservering, e.d.

Industrial tour Reis met het doel een item van de handel of de industrie te bestuderen; zie ook studiereis.

Infected areas Met bepaalde besmettelijke ziekten besmette gebieden, zoals vastgesteld door de WHO, waarvoor bepaalde vaccinaties vereist zijn om de grens te kunnen passeren.

Inflight Magazine Magazine, dat tijdens de vlucht gratis ter beschikking wordt gesteld door de luchtvaartmaatschappij met daarin o.a. informatie over die maatschappij.

Inplant Filiaal (met een balie) van een reisorganisator/reisbureau of carrier, dat gevestigd is in een meestal branche-vreemde onderneming waarvan de medewerkers/relaties regelmatig reizen (zakelijk en/of privé).  

Instant Passage Fare IPEX. Binnen de IATA de code voor tarieven, die pas kort voor vertrek geboekt mogen worden.

Instapkaart Boarding pass/card bewijs dat bij het inchecken aan de reiziger wordt overhandigd en waarmee deze aan boord kan gaan (vliegtuig, schip) en eventueel tax-free inkopen kan doen.

Intercity-trein IC > snelle en comfartabele trein die een groot aantal belangrijke steden in een land met elkaar verbindt.

InterCityExpress ICE extra snelle trein in Duitsland. Zie ook Advanced Passenger Train, High Speed Train, Transarid, Lyntog, Train à Grande Vitesse, Rápido, Talgo, TER, Shinkansen, Bullet Train, Foguete.

Intercontinental flight Intercontinentale vlucht > vlucht die werelddelen met elkaar verbindt. Code ICA.

Intercontinentale reis Reis die naar een ander werelddeel gaat, ook wel ‘verre reis’ genoemd. In tegenstelling tot continentale reis.

Interlining De transfer tussen de aankomstplaats van een vlucht van de ene luchtvaartmaatschappij en de vertrekplaats van een vlucht van de andere luchtvaartmaatschappij; bijv. tussen twee terminals op één vliegveld of tussen twee vliegvelden bij één stad.

Internationaal Bewijs van Inentingen Gele boekje. In het internationaal erkende gele boekje noteert de arts waartegen men is ingeënt en hoe lang de inenting geldig is. De geldigheidsduur verschilt per inenting.

Internationaal Rijbewijs IRB > persoonsgebonden document dat alleen verstrekt wordt aan houders van een rijbewijs en dat noodzakelijk is voor landen die het nationale rijbewijs onvoldoende achten. Maximaal 1 jaar geldig. Verkrijgbaar bij ANWB of KNAC.

International Air Transport Association IATA. vereniging van en voor (lijndienst) luchtvaartmaatschappijen die internationale lijndiensten onderhouden, gevestigd te Genève en Montreal; doel > o.a. streven naar uniformiteit in tickets, tarieven, e.d. Ze verzorgt ook de coderingen en de scholingsprogramma’s.

International Hotel and Restaurant Association Internationale horeca-organisatie die intensief samenwerkt met de UFTAA, o.a. op het gebied van reserveren. Ze behartigt de belangen van hotels en restaurants wereldwijd. Leden zijn internationale ketens en nationale hotel- en restaurantassociaties. Het hoofdkantoor zit in Parijs.

Interrail Een treinabonnement, waarmee men 12 of 22 dagen of 1 maand onbeperkt mag treinen door een aantal landen of door heel Europa. In eigen land 50% korting, ook 50% korting op reizen naar andere zone.Hij is voor een hogere prijs ook voor 26-plussers beschikbaar. De prijs varieert met het aantal te bereizen zones waarin Europa is opgedeeld.

Intralining De transfer tussen de aankomstplaats van een bepaalde vlucht van een luchtvaartmaatschappij en de vertrekplaats van een andere vlucht van die zelfde luchtvaartmaatschappij.

IPB Code voor Indien Plaats Beschikbaar, vliegticket waarbij de plaatsen pas gereserveerd kunnen worden wanneer iedereen is ingecheckt en duidelijk is dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Personeel van vliegtuigmaatschappijen reist vaak op basis van IPB, ook ISA genoemd > If Seat Available.

IPEX Instant Purchase Excursion Fare > opstaptarief. Retourticket met restrictions t.a.v. verblijfsduur, dat slechts één à twee dagen voor vertrek gekocht kan worden, datum van zowel heen- als terugreis moet direct definitief worden vastgelegd.

ISI International Sale Indicator in de luchtvaart > aanduiding m.b.t. de wijze van verkoop en tariefberekening van een vliegticket. Bepalend hierbij zijn het land waar het ticket betaald wordt (Sold Outside of Inside), waar het ticket geprint wordt (Ticketed Outside of Inside) en het land waar de reis aanvangt. Er zijn vier mogelijkheden, t.w. SITI, SOTI, SITO, SOTO.

Issued in exchange for In de luchtvaart > aanduiding in een box op het vliegticket dat dit werd afgegeven tegen inlevering van een ander ticket dat niet gebruikt werd.

IT-overeenkomst In de luchtvaart > het contract waarmee een luchtvaartmaatschappij een special tarief vastlegt, dat geldt voor een pakketreis per lijndienst. Het tarief voor die pakketreis mag meestal niet lager zijn dan het tarief van het losse lijndienstticket.

IT-tarief In de luchtvaart > één (speciale) prijs voor een lijndienst in combinatie met een landarrangement (meestal verblijf).

Itinerary Reisschema.

IUTO International Union of Official Travel Organisations internationale organisatie waarvan de reisbureauverenigingen van de verschillende landen lid zijn. Voor Nederland is de VRA lid.

Jet lag In de luchtvaart het verschil tussen de plaatselijke tijd en de tijd waarop een zojuist uit een andere tijdzone aangekomen passagier, is ingesteld (niet te verwarren met empty leg). Algemeen door het reizen tussen verschillende tijdzones kan het natuurlijke tijdgevoel van slag raken, waardoor de passagier een paar dagen last kan hebben van vermoeidheid, slapeloosheid en concentratieproblemen.

Jetfoil Draagvleugboot met turbinemotor (of straalmotor), ook wel hydrofoil.

Key card Key pass > kaartje in de vorm van een credit card, dat voor elke hotelgast van een andere code wordt voorzien, ter vervanging van een sleutel om de hotelkamer, de lift, het zwembad en andere faciliteiten van het hotel binnen te gaan. Of kaartje dat geldt als identiteitskaart voor gasten van een hotel, die een sleutel van een kamer hebben. Ook wel security card.

KLM Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, gevestigd te Amstelveen (airline code KL). Royal Dutch Airlines, eerste luchtmaatschappij ter wereld, opgericht in 1919 door Albert Plesman; eerste lijndienst Amsterdam-Londen (1920).

KLM CityHopper Vliegverbindingen van de KLM speciaal voor snelle lijndiensten tussen steden, over korte afstanden, dagrandverbindingen.

Koninklijk Horeca Nederland Brancheorganisatie voor de horecaondernemer. Vereniging voor belangenbehartiging van ondernemers in het hotel-, restaurant- en caféwezen en aanverwante bedrijven. .

L In de luchtvaart drie betekenissen. Code voor low season.Code voor tourist class; ook wel B, H, K, M, Q, of T. Binnen de IATA-terminologie code voor Lower, die gebruikt wordt bij een aftrekking in de berekening van de reissom, in tegenstelling tot P (Plus).

Laagseizoen Low season > de periode waarin voor een bepaald oord/geografisch gebied het geringste aantal reizigers/bezoekers te verwachten is. In de luchtvaart code L.

Lachende Wereldbol Logo van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, dat door alle aangesloten reisorganisatoren op hun reisprogramma’s wordt afgedrukt en als sticker bij alle aangesloten reisbureaus op de deur staat.

Laissez-Passer Voor één reis geldend vervangend paspoort voor de reiziger die het eigen paspoort tijdens de reis is kwijtgeraakt. Uitgegeven door de consulaire vertegenwoordiging van het land van herkomst van de reiziger.

Landarrangement De toevoeging aan de vliegreis in een inclusive tour (IT), bestaande uit of verblijf of autohuur of cruise-accommodatie of travel related service of toegang tot een evenement. Ook in de scheepvaart, bij de spoorwegen en bij touringcarreizen voor het niet-vervoergedeelte van de reis.

Landingsrecht Het recht dat een land verwerft om met een lijndienst in een ander land of in eigen land/gebiedsdelen te landen. Het bedrag dat een luchtvaartmaatschappij moet betalen wanneer met een toestel op een luchthaven geland wordt.

Lange-afstandsvlucht Long haul flight. Verre vlucht naar andere werelddelen.

Last minute booking Boeking/reservering op het laatste moment, d.w.z. kort voor de vertrekdatum/-tijd (een grens die het meeste wordt aangehouden is binnen zes weken voor vertrek, soms vier weken voor vertrek). Bij pakketreizen met name in geval van een garantiecontract, biedt een touroperator op het laatste moment de niet verkochte stoelen/kamers voor een aantrekkelijke prijs aan de consument aan.

Late saver In de luchtvaart > besparing op de gewone prijs. Bepaalde kortingsprijs, heen- en terugreis moeten apart van elkaar geboekt worden, waarvan heenreis pas 1 dag voor vertrek en terugreis 24 uur voor vertrek.

Laundry service In de hotellerie de was- en stomerij service, ook wel valet service.

Legenda Overzicht met de verklaringen van de op een kaart of plattegrond gebruikte symbolen, lijnen en tekens. Ook wel legende.

Low cost carrier Luchtvaartmaatschappij met zeer lage tarieven, voornamelijk door het ontbreken van service en tickets en het vertrek van goedkope vliegvelden.

Low season-APEX Tarief voor een APEX gebaseerd op laagseizoen. Code LAP , in tegenstelling tot high season-APEX.

LSF Local Selling Fare. In de luchtvaart het tarief voor een vliegticket in de valuta van het land (lokale valuta) waar de reis begint.

Luchtkussenvaartuig Hovercraft.

M In de luchtvaart code voor tourist class. Ook B, H, K, L, Q of T

Mainport Voor een luchthaven > een multifunctioneel vervoersknooppunt waar luchtvervoer, treinvervoer, regionaal vervoer en vrachtvervoer over de weg bijeenkomt.

Maximum Permitted Mileage MPM > het aantal mijlen wat op een bepaalde route tussen A en B gevlogen mag worden zonder ophoging van het tarief.

MCO Miscellaneous Charges Order.

MCT Minimum Connecting Time. In de luchtvaart de tijd die minimaal nodig is om op een vliegveld van het ene vliegtuig op het andere over te stappen, inclusief het overbrengen van ruimbagage.

Medisch paspoort Document voor reizigers die aan een chronische ziekte lijden of die tijdens de reis medicijnen moeten meenemen of aanschaffen. Het bevat de gegevens m.b.t. de chemische samenstelling van de medicijnen (in het Latijn, internationale medische taal).

MPM Maximum Permitted Mileage in de luchtvaart het maximum toegestane aantal mijlen dat voor dezelfde prijs gevlogen mag worden.

MTP Minimum Tour Price. In de luchtvaart > de minimumprijs waarvoor een vlucht plus landarrangement gezamenlijk verkocht mag worden. Ook wel Minimum Selling Fare (MSF).

MTRO Middelbaar Toeristisch en Recreatief Onderwijs. Betreft de MEAO opleidingen en de Middelbare Hotelscholen, voor zover met toeristische richting.

Multiple entry visum Een visum waarop men meer dan één maal een land mag binnenkomen.

N In de luchtvaart > code voor night fare, tarief voor nachtvluchten.

Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) Op 1 juli 2003 is de nieuwe Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) formeel van kracht geworden. Het bestuur van het bedrijfschap Horeca en Catering heeft op 25 juni 2003 de hiervoor benodigde verordeningen vastgesteld. Begin 2004 is het nieuwe classificatiesysteem opgestart in de praktijk. De Nederlandse Hotel Classificatie (NHC) volgt in Nederland de Benelux-Hotelclassificatie op die in oorspronkelijke vorm dateerde uit 1985.

Non Ref Non refundable. Vermelding op een vliegticket in de box form of payment, waarmee wordt aangegeven dat het ticket op rekening wordt betaald. En daarom bij niet gebruiken van het ticket het bedrag pas mag worden terugbetaald als gecontroleerd is of de rekening werd voldaan. (i.p.v. ATC of cash). Met non refundable wordt ook wel aangeduid, dat er geen geld wordt teruggegeven bij annulering van de vlucht. Ook wel not refundable.

Non stop flight Vlucht geheel zonder tussenlanding. Zie ook direct flight.

Non-IATA Non-IATA maatschappij > luchtvaartmaatschappij die niet bij IATA aangesloten is.

Normal fares Aanduiding voor de IATA-tarieven binnen de luchtvaart, die niet of nauwelijks beperkingen hebben. Het zijn de duurste tarieven in de luchtvaart, aangeduid als First-klas, Business-klas en Economy-klas tarieven.

North Sea Ferries Rederij die de verbindingen Hull - Rotterdam (Europoort) En Hull - Zeebrugge onderhoudt. Sinds 2001 is de nieuwe naam P&O Ferries, een nieuwe maatschappij die de diensten combineert van wat voorheen P&O North Sea Ferries, P&O Stena Line en P&O Portsmouth waren.

Northbound In noordelijke richting > vanuit het punt van vertrek in de richting waar men naar toe vliegt/reist. Bijv. in de luchtvaart, bij de metro (bijv. Londen), bus- en treinverbindingen over lange afstanden.

Not endorsable Restrictie die inhoudt dat het ticket niet gebruikt kan worden voor een reis met een andere maatschappij dan die op het ticket vermeld staat. Ook wel non endorsable. Komt voor bij touringcar- en treinreizen, in de luchtvaart en in de scheepvaart.

Not refundable Beperking die inhoudt dat bij annulering de kosten van het ticket niet onverwijld worden terugbetaald, doch slechts onder bepaalde voorwaarden. Ook wel non refundable. Komt voor bij touringcar- en treinreizen, in de luchtvaart en in de scheepvaart. 

Not reroutable Restrictie die inhoudt dat de op het ticket aangegeven route niet mag worden gewijzigd (w.b. route of datum), tenzij tegen bijbetaling. Ook wel non reroutable. Komt voor bij touringcar- en treinreizen, in de luchtvaart en in de scheepvaart.

Not transferable Niet overdraagbaar beperking die inhoudt dat het ticket door niemand anders gebruikt kan worden dan door degene op wiens naam het geboekt staat. Ook wel non transferable. Komt voor bij touringcar- en treinreizen, in de luchtvaart (op elk ticket) en in de scheepvaart.

NRC Nationaal Reserverings Centrum > hotelreserveringscentrum voor boekingen in de aangesloten hotels in Nederland. Voor de bemiddeling wordt aan de consument geen kosten in rekening gebracht. Het hotel betaalt commissie. Verzorgt tevens boekingen van arrangementen en voor Guidor.

NS NV Nederlandse Spoorwegen > opgericht in 1937, gevestigd te Utrecht. Ontstaan uit een samenvoeging van Maatschappijen tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) en Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM). Dochteronderneming van NS Trans. Zie ook Pullman, Nagelmackers, EPR, Spoorwegmaatschappijen.

Ns Code in de luchtvaart > no seat (geen stoel), vermelding in de status-box op het ticket waaruit blijkt dat men geen recht heeft op een eigen zitplaats. Geldt alleeen voor kinderen tot een bepaalde leeftijd. IATA t/m twee jaar.

NUC Neutral Unit of Construction > fictieve rekeneenheid die gerelateerd is aan de valuta van het land van aanvang van de vliegreis. De wisselkoers wordt door de IATA minimaal 4 x per jaar vastgesteld (ROE-IATA) en dient om het tarief voor een vliegticket te berekenen voorheen FCU.

OAG Official Airline Guide. Onafhankelijke verstrekker van informatie over alle vluchtschema’s ter wereld.

OAG Travel Planner Hotel & Motel Red Book Internationaal naslagwerk voor de reisindustrie met informatie over hotels, gezamenlijk door luchtvaartmaatschappijen uitgegeven.

Official Airline Guide Naslagwerk waarin nagenoeg alle lijnvluchten ter wereld, alsmede een aantal aanvullende informaties zijn vermeld. Verschijnt maandelijks (2000 Clearwater Dr., Oak Brook, Illinois, USA) is de Amerikaanse versie van de ABC World Airways Guide. 

Official Hotel & Resort Guide Naslagwerk met alle hotels in de wereld. zie OHRG

OHRG Official Hotel & Resort Guide internationaal naslagwerk voor de reisindustrie met informatie over hotels en tourist resorts, hanteert een eigen classificatiesysteem.

OJ Open Jaw. Waneer men met een vliegtuig aankomst op de ene plaats en weer vertrekt vanaf een andere plaats.

Onward flight Volgende vlucht, in geval van transfer connection.

Open jaw Code in de luchtvaart J of OJ, bij een reis waarbij de op het ticket /de tickets vermelde plaatsen van vertrek en/of de plaatsen van bestemming, niet dezelfde zijn.

Open retour Retour waarbij de terugreis nog niet is gereserveerd.

Open ticket In de luchtvaart ticket dat reeds betaald is en waarop de trajecten reeds ingevuld zijn, maar waarvoor nog geen reserveringen zijn gemaakt. Ook wel Open-date ticket. Zie ook OPEN.

Origin, point of - Aanvangplaats. In de luchtvaart wordt deze plaats op een vliegticket ingevuld in de box origin/destination.

Outbound (van outward bound) Uitgaand reisverkeer, in tegenstelling tot inbound, inkomend reiverkeer. In de luchtvaart heenreis.

Overbagage Bij lijnbusdiensten en in de luchtvaart het aantal mee te nemen kilogrammen/stuks bagage c.q. de afmetingen van de bagage, die de bagagevrijdom overschrijden en waarvoor men moet betalen. In de luchtvaart 1% van het enkele reis tarief eerste klas per extra kilo.

Overboeking Situatie waarin accommodatie (stoelen/bedden) dubbel verkocht is, d.w.z. aan twee verschillende cliënten toegezegd. In de hotellerie komt voor bij allotment contract geeft geen zekerheid t.a.v. bezetting, minder bij garantiecontract geeft zekerheid. In de luchtvaart zie bij no show.

OW One way. Enkele reis.

P In de luchtvaart code voor first class, ook wel F of A, code voor family fare, code voor purchase excursion fare, code voor plus, wordt gebruikt bij een optelling in de berekening van de reissom, in tegenstelling tot L (Lower).

P&R Parkeer en Reis (Park and Ride/Rail) systeem waarbij men via P&R bewegwijzering naar het parkeerterrein bij een station rijdt om de reis naar de bestemmingsplaats met trein/bus te vervolgen. Zie ook Rail + Road.

Pakketreis Package tour reis waarbij de verschillende elementen (vervoer, verblijf en eventueel aanvullende diensten) voor één all-in prijs door een tour operator worden aangeboden.

Paspoort Persoonsdocument dat de identiteit van de houder aangeeft t.b.v. het passeren van landsgrenzen. 5 jaar geldig, verlenging mogelijk. Kinderen mogen tot 12 jaar worden bijgeschreven bij één van de ouders, doch mogen op elke leeftijd een eigen paspoort hebben, maar m.i.v. 16 jaar is dit verplicht.

Passenger coupon Bon in een luchtvaartticket, die een kopie is van de flightcoupons in dat ticket en bedoeld is voor de administratie van de passagier.

Passenger Handling Manual PHM KLM handboek met de voorschriften en bepalingen m.b.t. het vervoer van passagiers.

Passenger Information List PIL In de luchtvaart t.b.v. de CA’s lijst van door passagiers aangevraagde bijzondere diensten, zoals speciale maaltijd, babyservice, service bij de handicap, e.d.

PATA Pacific Asia Travel Association organisatie vergelijkbaar met de Nederlandse ANVR. 

pax Passagiers, c.q. personen.

PC Piece concept. 2 stuks bagage, waarvan een koffer met een maximale omvang van 158 cm en de ander van 140 cm. Het maximaal gewicht per koffer is 32 kg alleen geldig voor de bestemmingen Verenigde Staten en Canada.

Peak season Hoog seizoen als iedereen vakantie heeft. high season.

Pension Eenvoudige logiesaccommodatie, dikwijls gevoerd door een echtpaar of één eigenaar, soms met de mogelijkheid tot gehele verzorging (drie maaltijden) voor langere termijn of voor vakantietermijn. En pension (Franse uitspraak) zijn in de kost zijn. Ook ontbijtpension, boarding house.

PEX Purchase Excursion gereduceerd retourticket in de luchtvaart en voor buslijndiensten, waarbij de data heen- en terugreis direct moeten worden vastgelegd en er direct moet worden betaald.

Piece concept PC in de luchtvaart geldend voor USA en Canada de maximaal toegestane afmeting (lengte + breedte + hoogte) per stuk bagage, met een maximum van twee stuks, dat zonder bijbetaling meegenomen mag worden.

PIR Property Irregularity Report formulier dat ingevuld wordt door de luchtvaartmaatschappij waarmee het laatste traject gevlogen is, als een passagier aangifte doet van schade aan of vermissing van bagage.

PNR Passengers Name Records. Reserveringsnummer bij het inboeken van een vlucht.

PowWow Internationale vakbeurs voor inkopers in de reisindustrie, die jaarlijks wordt gehouden in Amerika.

Prepaid Ticket Advice PTA. In de luchtvaart betalingsbewijs voor vooraf betaalde diensten, meestal een vooraf betaald vliegticket.

Preparation fee Toeslag voor het startklaar laten afleveren van een (huur)camper

Prijsgarantie De garantie dat ondanks bijv. eventuele koersstijging, verhoging olieprijs, belastingtechnische maatregelen, e.d. de touroperator binnen veertien dagen voor de vertrekdag de prijs van een geboekte pakketreis niet verandert.

PTA of PTP Prepaid Ticket Advice code (en document) in de luchtvaart gebruikt als het ticket in het buitenland betaald wordt, bijv. ouders die een kind uit het buitenland willen laten overkomen. De code wordt ingevuld in de box Issued in exchange for.

Pullman, George (1831-1897) Amerikaans industrieel en uitvinder van opklapbare bovenbedden en restauratiewagens voor treinen. Verbeterde het complete comfort in de trein.

Pullmanbed Opklapbaar bovenbed, ook wel bunkbed. Komt voor op schepen en in treinen, in de hotellerie en de recreatie en soms in touringcars.

Pullmanrijtuig Bij de spoorwegen luxe zitrijtuig waarvoor dikwijls een toeslag in rekening wordt gebracht.

Pullmanstoel Comfortabele stoel in een luxe touringcar of aan boord van een veerboot.

Purchase Excursion PEX.

PX Code voor PEX PX1 voor het laagste van twee PEX tarieven, PX2 voor het hoogste.

Q In de luchtvaart code voor tourist class, ook B, H, K, L, M of T.

Quad Vierpersoonskamer.

R In de hotellerie code voor on request/requested (in aanvraag), voor hotelaccommodatie waarvan de reservering niet definitief is. Bij de spoorwegen code die bij de dienstregeling vermeld staat als voor de betreffende trein reserveren verplicht is.

R of RT In de luchtvaart code voor roundtrip.

Rack rate Het tarief dat duidelijk zichtbaar voor het publiek staat aangegeven. Het officiële tarief voor individuele boekingen, met name gebruikelijk in de hotellerie,in tegenstelling tot confidential tariff.

Rail cruise arrangement Vervoer per trein (naar vertrekhaven van de cruise) plus cruise voor één all in bedrag.

Rail Inclusive Tour RIT pakketreis bestaande uit vervoer per scheduled trein met inbegrip van een landarrangement. Het tarief van een RIT biljet is vertrouwelijk (Confidential Tariff), uitsluitend bekend aan de touroperators.

Rail pass Reductiekaart voor onbeperkte treinen gedurende een bepaald aantal dagen binnen een bepaalde periode (soms ook binnen een bepaald land) voor reizigers die niet woonachtig zijn in het land waar de pas voor geldt, bijv. Amtrak railpass, Britrail Gold/Silver Pass, Swiss Pass.

Railrunner Reductiekaartje voor kinderen van 4 t/m 11 jaar die onder begeleiding van iemand van 19 jaar of ouder met de trein reizen.

Re-entry visum Visum waarmee men meerdere malen een land in mag.

Reconfirmeren Herbevestigen een luchtreiziger die één of meer dagen na de eerste vlucht die op zijn ticket vermeld staat, terug of verder vliegt moet die vlucht reconfirmeren om aan te geven dat hij inderdaad van de vlucht gebruik maakt. Officieel moet dit uiterlijk 72 uur voor vertrek gebeuren.

Registration card In de hotellerie het inschrijfformulier dat men invult bij het inchecken, bestemd voor de lokale overheid (politie), ook wel politiebriefje genoemd. Ook formulier dat men soms moet invullen om een bepaald land binnen te kunnen gaan, als toevoeging aan het paspoort.

Reisbagageverzekering Verzekering die schade of verlies van normale bagage inclusief reisdocumenten, dekt tot een bepaald maximum bedrag (voor bijzondere bagage, waaronder bril, contactlenzen, radio, video, sieraden, monstercollectie e.d. geldt apart maximum bedrag). Zie ook geld- en chequesverzekering en reisverzekeringen.

Reisbescheiden Travel documents alle voor de reis benodigde documenten, zoals tickets, vouchers, verzekeringspapieren, grensdocumenten, codicil, euthanasiepaspoort, bloedgroepkaart, reisschema, kaarten en plattegronden, programma’s, adressenmateriaal, enz.

Reischeque Travellers cheque. Eerste reischeques Thomas Cook (1874) en H. Wells (1891). Huidige organisaties voor reischeques zijn Thomas Cook, American Express, Bank of America, First National City Bank, Mastercard, Euro Travellers Cheques (ETC).

Reisdocumenten Alle voor de reis verplichte documenten, zoals tickets, paspoort, visa, inentingsbewijs, enz. De verantwoording voor het in orde zijn en bij zich hebben van deze reisdocumenten ligt bij de reiziger.

Reisonderbreking Een onderbreking van de reis in de luchtvaart of bij de spoorwegen consequenties voor het tarief kan hebben Ook wel stop over, lay over, transfer en transit.

Reisschema Itinerary, lijst met overzicht van de vertrek- en aankomsttijden van de diverse vervoermiddelen tijdens de reis, evenals de adressen en data van verblijf van de overnachtingshotels en eventuele aanvullende informatie (visa, verzekeringen, e.d.) t.b.v. de reiziger.

Relais du Silence Een van oorsprong Franse vereniging van 268 hotels die zijn gelegen op de mooiste plekjes van Europa en daarmee gezamenlijk promotie voeren.

Rerouting Routewijziging. In de luchtvaart het wijzigen van de routeplaatsen op een ticket, bijv. vanwege wijziging van de plannen van de reiziger of als een geplande luchthaven niet aangevlogen kan worden wegens staking.

Restrictions Beperkende bepalingen, bijv. in de luchtvaart op de vijf vrijheden of bijv. op het gebruik van een vliegticket bij een bepaald, meestal gereduceerd, tarief.

Retailer In de reiswereld een (weder)verkoper van reizen van een reisorganisatie aan een consument.

ROE (IATA) Rate Of exchange de wisselkoers die geldt voor het omrekenen van NUC naar een locale valuta bij het berekenen van IATA tarieven.

RQ In de luchtvaart code voor on request/requested (in aanvraag), vermelding in de status box op het ticket waaruit blijkt dat de plaats voor de passagier in aanvraag is, m.a.w. nog niet definitief is gereserveerd.

S In de luchtvaart code voor standard class, reisklasse zonder extra luxe. In de hotellerie code voor Standard, tweede klas hotel.

SA of ISA Code in de luchtvaart voor (if) seat available/subject to seat available (indien er plaats beschikbaar is), vermelding in de status box op het ticket waaruit blijkt dat men mee kan reizen indien er plaats beschikbaar is. Geldt vooral voor personeel van luchtvaartmaatschappijen.

Sabre Geautomatiseerd internationaal reserverings- en informatiesysteem t.b.v. het reiswezen o.a. in gebruik bij luchtvaartmaatschappijen en zakenreisbureaus. Heeft een samenwerkingsverband met Amadeus. Zie ook Abacus, Galileo, Worldspan

Samengestelde reis Reis die niet voor één all in prijs gekocht/verkocht wordt, maar waarvan de verschillende elementen (vervoer, verblijf en eventueel aanvullende diensten) afzonderlijk worden gereserveerd en in rekening worden gebracht. In tegenstelling tot pakketreis/inclusive tour.

SAOC Schiphol Airport Operators Committee vereniging waarbij de stationmanagers van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, die op Schiphol werken, aangesloten zijn.

SARS Severe acute respiratory syndrome (SARS), virale ziekte van de luchtwegen, die zeer besmettelijk is. Is van zeer grote invloed geweest op het toerisme naar het verre Oosten in 2003.

Scheduled Volgens een (gepubliceerde) dienstregeling.

Scheduled flight Vlucht volgens een gepubliceerde dienstregeling.

Schengenlanden Schengenlanden zijn de landen binnen de Europese Unie die een verdrag gesloten hebben om grenscontroles af te schaffen. Het reizen binnen België, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje kan in principe zonder identiteitskaart of paspoort aan de grens te tonen.

Seasonal fare Speciaal tarief dat geldend is voor een bepaald seizoen.

Seat Stoel in vliegtuig, trein, touringcar, ferry, seat only. Aisle seat zitplaats langs het gangpad. Windowseat zitplaats bij het raam. Seat number stoelnummer. Seat available plaats ter beschikking/geboekt. No seat geen zitplaats (infant). Half seat halve zitplaats (kleuter, samen maximaal 7 jaar, extra seat.

Seat only Pakketreis waarbij uitsluitend een zitplaats voor vervoer (touringcar, vliegtuig, trein) geboekt is en geen verblijfsaccommodatie. In de luchtvaart voor campingvlucht. Bij de spoorwegen treindeel arrangement bij een forfaitaire treinreis.

Seminar Bijeenkomst met het doel over een bepaald onderwerp nieuwe kennis te vergaren.

EPR Stichting Examens en Proeven voor het reisbureaubedrijf

SEPR LVR Vakdiploma Leidinggevende Verkoper Reizen

Shoulder season Mid season tussenseizoen, ook wel inclusief het voor- en/of naseizoen. In de luchtvaart code K.

Shuttlebus Busdienst die regelmatig heen en weer rijdt (pendelt) tussen twee plaatsen en waarvoor men niet hoeft te reserveren. Ook wel pendel(bus).

Sightseeing tour Rondrit/rondvaart langs bezienswaardigheden, ook als regular in grote steden.

Single entry visum Visum dat slechts recht geeft op één keer het binnenkomen van het land.

SITI Sales Inside Ticket Inside. In de Nederlandse luchtvaart indien de reis in Nederland aanvangt, betekent dit dat het vliegticket in Nederland wordt betaald en afgegeven.

SITO Sales Inside Ticket Outside In de Nederlandse luchtvaart indien de reis in het buitenland aanvangt, betekent dit dat het vliegticket in Nederland wordt betaald en in het buitenland wordt afgegeven.

SOJ Single open jaw open jaw waarbij het niet gevlogen traject tussen het begin- en eindpunt van de reis ligt. (bijv. heen AMS-ROM, terug ROM-EIN, de SOJ is EIN-AMS) of waarbij het niet gevlogen traject bij het omkeerpunt ligt. (bijv. heen AMS-LON, terug MAN-AMS, de SOJ is LON-MAN).

SOS International Centraal meldingspunt van een verzekeringsmaatschappij die een SOS verzekering biedt en waar de verzekerden dag en nacht telefonisch terecht kunnen.

SOS verzekering Buitengewone kostenverzekering die bijzondere kosten dekt van onverwacht langer verblijf (natuurramp, staking, overlijdensgeval), onverwacht duurder vervoer (lijnvlucht, i.p.v. charter, ambulance, ambulance, gipsvlucht, huurauto), reddingskosten, overkomst familieleden, e.d.

SOTI Sales Outside Ticket Inside COC in de Nederlandse luchtvaart indien de reis in Nederland aanvangt betekent dit dat het vliegticket in het buitenland wordt betaald en in Nederland wordt afgegeven.

SOTO Sales Outside Ticket Outside COC in de Nederlandse luchtvaart indien de reis in het buitenland aanvangt betekent dit dat het vliegticket in een ander land dan het vertrekland wordt betaald en afgegeven.

Southbound In zuidelijke richting vanuit het punt van vertrek in de richting waar men naar toe vliegt/reist. Bijv. in de luchtvaart, bij de metro (bijv. Londen), bus- en treinverbindingen over lange afstanden.

Split commission Commissie die door twee tussenpersonen volgens een van tevoren afgesproken sleutel verdeeld wordt.

Sponsoring carrier Luchtvaartmaatschappij die voor een bepaald traject toestemming geeft om een bepaald IT tarief te hanteren, oftewel de luchtvaartmaatschappij die de filing van een IT overeenkomst heeft.

Spouse fare In de luchtvaart voor zakenreizigers een speciaal tarief voor de meereizende echtgenoot/echtgenote/partner.

Stationmanager Degene die in een ander land dan het thuisland van de luchtvaartmaatschappij waarbij hij in dienst is, de eindverantwoording heeft voor de afhandeling van de vluchten (passagiers en vracht) van zijn maatschappij.

Status In de luchtvaart situatie waarin de boeking zich bevindt, aangegeven in een box op het ticket. Mogelijkheden OK, RQ, OPEN, NS, SA. Algemeen de stand van zaken. Ook het maatschappelijke aanzien van personen, in het reiswezen, van betekenis voor bijv. de klasse waarin wordt gereisd, de soort credit card die wordt gebruikt, het soort auto dat wordt gehuurd, het type vakantiereis dat wordt gemaakt, enz.

Stichting Garantiefonds Reisgelden SGR beschermt de consument financieel, d.m.v. terugbetaling van de reissom als een SGR aangesloten reisbureau/reisorganisator niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, waardoor een reeds door de consument betaalde reis niet (verder) uitgevoerd kan worden.

Stichting Keurmerk Busbedrijf Deze stichting richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van de door haar erkende touringcarbedrijven. Binnen de stichting wordt samengewerkt door de ANVR bustouroperators, de touringcarbouwers uit de RAI Vereniging en de touringcarondernemers verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer.

Stopover Binnen de IATA vluchtonderbreking langer dan 24 uur. .

Studiereis Educational, educational tour reis met een educatieve reden, waaronder ook reis van baliemedewerkers van reisbureaus, symposium(reis), congresreis, culturele reis, agricultural tour en industrial tour, reis ondernomen voor de persoonlijke ontwikkeling.

SU rule Sunday rule de zogenoemde zondagregeling in de luchtvaart de voorwaarde dat voor een bepaald tarief de terugreis niet mag aanvangen voor de eerstvolgende zondag na de dag van aankomst. Er bestaat ook een Monday rule (MO rule).

Surface Transportation ST of STR het vervoer over de weg van en naar het vliegveld. Deze term wordt ook gebruikt door touroperators voor transfers. Ook wel ground transportation.

T In de luchtvaart code voor tourist class; ook B,H,K,L,Q of M.

TAT Transitional Automated Tickets. In de luchtvaart four-flight ticket dat op het scherm van de computer wordt ingevuld en vervolgens door de ticketprinter wordt geprint.

TCV Tarif Commun international pour le transport des Voyageurs et des bagages international naslagwerk dat bestaat uit verschillende delen, waarvan TCVII naslagwerk met de tijden van treinverbindingen en TCVIII (ISTI) naslagwerk met de tarieven van treinverbindingen.

TGV Train à Grande Vitesse Franse benaming van hogesnelheidstrein.

Thalys Naam van de hogesnelheidstrein van Nederland naar Parijs.

TIM Travel Information Manual. Handboek met alle benodigde informatie over o.a. douaneregels voor reizigers voor alle landen ter wereld.

Time sharing (deeltijdbezit voor vakantie) Onroerend goed (vererfbaar) waarvan de bezitter voor een bepaalde vaste periode van het jaar een eigendomsrecht koopt (overige perioden zijn van andere eigenaars). Bezitters kunnen onderling perioden en lokaties ruilen. Ook wel multiple property.

Toeristiek Onafhankelijke bron met objectieve informatie voor reisbureaus m.b.v. een computer (Toeristiek Online) of handboeken, met gedetailleerde gegevens over plaatsen met de hotels en de appartementen- en bungalowcomplexen en prijsvergelijkingen.

Tour code Algemeen de code waarmee een reis wordt aangegeven. In de luchtvaart in het vliegticket worden in de betreffende box de codes van de kortingen ingevuld die voor dit ticket gelden, bijv. CH (child), IT (inclusive tour).

TPM Ticketing Point Mileages in de luchtvaart het aantal directe mijlen, tussen twee plaatsen, zoals dit door de IATA gehanteerd wordt het getal dat gebruikt wordt om het tarief van een ticket te berekenen. Ticketed Point plaats van waaruit of waar naar toe gerekend wordt.

Transfer Het overstappen. In de luchtvaart online transfer het overstappen van de ene vlucht op de andere vlucht van dezelfde maatschappij. Interline transfer het overstappen van een vlucht van de ene maatschappij op een vlucht van een andere maatschappij. Zie ook direct transfer, intralining. Interlining.

Transfer connection (vlieg)Verbinding waarbij men één of meer keer moet overstappen op andere vluchten.

Transit area Het douanegebied van een vliegveld. Hier bevinden zich de transferbalies voor de transfer passagiers zodat deze niet de paspoortcontrole hoeven te passeren.

Transit Without Visa TWOV. Doorgang zonder visum.

Transitvisum Transit visa visum dat alleen geldig is om een bepaald land door te reizen, niet om er te verblijven. Zie ook in- en uitreisvisum, uitreis- en weer inreisvisum, collectief visum en TWOV.

Transrapid Extra snelle trein in Duitsland. Zie ook Advanced Passenger Train, High Speed Train, InterCity Expres, Lyntog, Train à Grande Vitesse, Rápido, Talgo, TER, Shinkansen, Bullet Train, Foguete.

Travel Information Manual TIM handboek waarin de grensbepalingen (geldigheid paspoort, visa, vaccinaties, luchthavenbelasting, regels voor import, deviezen, e.d.) van alle landen ter wereld zijn vermeld. Verschijnt maandelijks (Hoofddorp, The Netherlands).

Travel management De organisatie en verzorging van reizen (ticketing, hotelreservering, transfers, visa, autohuur, enz.) in opdracht van een bedrijf.

Travel manager Reiskundige, in dienst van een bedrijf waarvan de medewerkers regelmatig reizen (zakelijk en/of privé) en die het travel management van dat bedrijf voert.

Travel referral voucher Voucher gebruikt bij autohuur als een cliënt zelf bij de verhuurmaatschappij wil afrekenen of als hij nog niet zeker weet of hij een auto wil huren. Hierbij staat de tussenpersoon (bijv. reisbureau) niet garant voor de betaling, maar krijgt deze wel de commissie als de huur doorgaat.

TTPM Total Ticketing Point Mileages: het totale aantal directe mijlen tussen de plaats van: aanvang van de reis en de eindbestemmingplaats, zoals dit door IATA gehanteerd wordt m.a.w. het totaalgetal aan mijlen dat gebruikt wordt om het eindtarief van een ticket te berekenen.

Two-flight ticket Luchtvaartticket dat dient voor twee vluchten en dat daarom twee flightcoupons bevat. Kan handmatig of met de computer uitgeschreven zijn.

TWOV Transit Without Visa: toestemming van een land dat officieel een visum van een bepaalde bezoeker verlangt om in geval van uitsluitend transit daar zonder visum over te stappen (niet voor de houder van een SA-ticket, omdat het niet zeker is dat hij het land weer kan verlaten).

UFTAA Universal Federation of Travel Agents’ Associations internationale organisatie waarvan de verenigingen van reisagenten (die zelfstandig tickets uitschrijven) van de verschillende landen lid zijn. Voor Nederland is de VLZ lid.

UFTAA-voucher Hotelvoucher voor gebruik door IATA-reisagenten, waarvoor de administratieve afhandeling via BSP geschiedt.Voor de hotels garantie voor snelle betaling, voor de reisagenten één maandelijkse betaling, minus commissie, voor verscheidene vouchers tegelijkertijd.

UM Code in de luchtvaart voor Unaccompanied Minor, een alleenreizend kind (0-12 jr) waarvoor een handling advice verplicht is en voor wie geen kinderkorting wordt toegepast.

Unaccompanied minor Zie bij UM. Niet begeleid kind onder een bepaalde leeftijd.

Upgraden Het opwaarderen van een geboekte dienst of faciliteit. Bijv. wanneer je een 3 sterrenkamer boekt en voor hetzelfde geld een kamer krijgt in een 5 sterren hotel. Of wanneer je een Fiat Panda huurt en voor hetzelfde geld een Volkswagen Golf meekrijgt omdat de Fiat Panda niet meer voorradig is.

Vacation Interruption Protection VIP in Noord-Amerika gehanteerde verzekering bij camperverhuur voor dekking van schade veroorzaakt door ongewilde afbreking van de vakantie.

Vaccination, International Certificate of - Internationaal Bewijs van Inenting document waarop ingevuld wordt welke inentingen de houder t.b.v. het passeren van grenzen heeft gehad. Meestal gele koorts (yellow fever) en cholera (evt. tetanus en Typhus).

Valid Geldig. In de luchtvaart: not valid before de datum waarop de geldigheid voor het betreffende vliegtraject ingaat. Not valid after: de uiterste datum waarop het betreffende vliegtraject met dit ticket gevlogen kan worden. Deze data staan in de betreffende boxen op het vliegticket.

Vervoersvoorwaarden Conditions of carriage de condities t.a.v. rechten en plichten waaraan de vervoerder en passagier zich moeten houden en waarop zij zich kunnen beroepen. Bij internationale verbindingen staan de vervoersvoorwaarden meestal in het ticket vermeld.

Vliegongevallenverzekering Verzekering voor de risico’s van een vliegreis, geldig voor met vluchtnummers genoemde vluchten, voor zes momenten van de vlucht, t.w. tijdens vervoer naar de luchthaven, instappen, vervoer op de luchthaven, oponthoud op een luchthaven, de vlucht, uitstappen.

Vluchtnummer Vluchtnummer is het nummer wat op een vliegtuigticket staat. Aan de hand van dit nummer, hetgeen bestaat uit letters ( deze staan voor de luchtvaartmaatschappij ) en cijfers, kan je op de aankondigingborden op het vliegveld zien hoe laat een vlucht aankomt of vertrekt. Tevens kan je met dit nummer de juiste balie en gate vinden. Heen- en terugreis hebben een ander vluchtnummer. Het vluchtnummer van de heen- en terugreis hebben meestal 1 cijfer verschil.

VLZ Vereniging van ANVR Luchtvaartagenten en Zakenreisbureaus.

VNC Vereniging Nederlandse Congres- en Vergaderbelangen overkoepelende vereniging die de belangen van het congreswezen in Nederland behartigt.

Voucher Waardebon (Frans bon d’échange, Duits Gutschein) document dat recht geeft op een bepaalde daarop genoemde dienst voor de daarop genoemde data.

VRA Vereniging van ANVR reisagenten

WATA Word Association of Travel Agents wereldwijde vereniging van reisagenten. Geeft o.a. WATA gids Master Key met hotelinformatie uit.

WCHR Wheel chair. Code voor rolstoelgebruiker die enigszins (ook trappen) kan lopen, in tegenstelling tot WCHS wheel chair no stairs kan enigszins (geen trappen) lopen. En WCHC wheel chair carry kan niet lopen.

Weekend Bij pakketreis met auto men rekent in nachten te beginnen met de nacht van de dag van aankomst op de bestemming, éénweekse reis is 7, tweeweekse reis is 14, drieweekse reis is 21 nachten. Bij forfaitaire treinreis bij een rit zonder overnachting is het zoals bij een chartervlucht. Het minimaal verplichte aantal nachten in de verblijfsaccommodatie is 5 bij rit met één overnachting in de trein, op de heenreis en op de terugreis, betekent dit 8 dagen/7 nachten.

Weekend IT In de luchtvaart IT met verplichte overnachting van zaterdag op zondag (gewoonlijk maximaal vijf nachten, dus zes dagen geldig, echter niet op woensdag).

Weight concept WC maximaal toegestane gewicht aan bagage dat per persoon zonder bijbetaling meegenomen mag worden, bijv. aan boord van een vliegtuig.

Westbound In westelijke richting vanuit het punt van vertrek in de richting waar men naar toe reist. Bijv. in de luchtvaart, bij de metro (bijv. Londen), bus- en treinverbindingen over lange afstanden.

Wheel chair WCHR rolstoel. In de luchtvaart op Schiphol zijn rolstoelen gratis ter beschikking. De gebruiker van een eigen inklapbare rolstoel kan deze gratis aan boord meenemen. Zie ook Ferno en WCHR. Bij de spoorwegen voor rolstoelgebruikers zijn speciale voorzieningen om in de trein gereden te worden.

WHO World Health Organization organisatie die t.b.v. het reisverkeer de World Health Regulations opstelt waarin is vastgelegd welke de besmette gebieden (infected areas) zijn en welke de gebieden zijn waar bepaalde ziekten (endemic areas) voorkomen.

Wholesaler Algemeen verkoper en gros, in het reiswezen reisorganisator/reisorganisatie die aan wederverkopers (retailers) reizen in grote hoeveelheid aanbiedt voor de verkoop van consumenten.

World Travel Card Branchegebonden credit card van Visa, d.w.z. voor alle uitgaven die op reizen betrekking hebben.

WTM World Travel Market, vakbeurs voor reisprofessionals, die jaarlijks aan het iend van het jaar in Londen wordt gehouden.

X In de luchtvaart code voor midweek.

X/O Aanduiding m.b.t. stopovers in een box op een luchtvaartticket X betekent dat een stopover niet is toegestaan en O betekent dat een stopover wel is toegestaan of dat er sprake van is.

Y In de luchtvaart code voor economy class

YP In de luchtvaart code gebruikt voor een Young Passenger (12-16 jr) die alleen reist. Deze krijgt geen speciale begeleiding maar wel extra aandacht.

Z Code in de luchtvaart voor youth fare jongerentarief.

Zakenpaspoort Gewoon paspoort met meerdere pagina’s t.b.v. visa, nodig voor het reizen naar sommige landen.

Zakenvisum Visum voor de zakenreiziger, dit in tegenstelling tot een toeristenvisum.

ZZ Code IATA voor jongeren (12 tm. 25 jaar).