Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Airlines
Business
Change en Innovatie
Data security
Duty of Care
Educatie
Events
GBTA
Geen categorie
Hotels
Meeting management
NATM Board
NDC
Prijsonderhandelingen
Research
Risk management
Sponsors
Strategisch meeting management
Sustainability
Technologie
TMC
Travel
Travel apps
Travel expense
Travel Mobile Strategy
Travel Policy
Traveller Engagement
Trein
Trends
Visa
GBTA announces Michael Mccormick to leave role as executive director chief operating officer
april 30, 2019
0
NATM uit zorgen over vliegtaks

Bij de internetconsultatie van de Nederlandse regering over de invoering van een vliegtaks heeft de Nederlandse Associatie voor Travel Management (NATM) in haar schriftelijke reactie hierop haar bedenkingen geuit.

Het kabinet Rutte III heeft besloten dat er, in 2021, een nieuwe vliegtaks komt. De regering wil het liefst een pan-Europese regeling, maar als die er binnen drie jaar niet is, voert Den Haag de heffing zelf in.

‘De vorige vliegtaks die in Nederland werd geïntroduceerd (tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2009 – red.) heeft laten zien dat een nationale belasting op luchtvervoer ertoe leidt dat passagiers met de auto of de trein naar naburige luchthavens reizen om daarvanuit te vertrekken’, schrijft de NATM in haar commentaar. ‘Een nationale vliegtaks zal daardoor geen of nauwelijks milieuwinst opleveren, maar wel de concurrentiepositie van ondernemend Nederland nadelig kunnen beïnvloeden’, aldus de branchevereniging, die het reizende bedrijfsleven in Nederland en haar industriepartners vertegenwoordigt.

De NATM verwacht dat de invoering van een pan-Europese vliegtaks wél tot de beoogde klimaatdoelstellingen zou kunnen leiden. ‘De NATM ondersteunt de Europese samenwerkingsvariant, waarbij het gelijke speelveld binnen Europa blijft geborgd. Een nationale belasting zorgt alleen voor een verschuiving van vliegbewegingen naar het buitenland, keuze voor alternatieve vervoersopties en levert volgens onderzoek van CE Delft nauwelijks milieuvoordelen op. De introductie van deze nationale belasting zal het bedrijfsleven niet tot inzicht brengen om duurzamer te gaan reizen’.

Verder is de NATM van mening dat indien een nationale vliegtaks wordt ingevoerd, deze volledig moet worden aangewend om het gebruik en de doorontwikkeling van biobrandstof te stimuleren, waardoor (zakelijk) vliegverkeer duurzamer wordt.
‘De nationale belasting mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan initiatieven om duurzaam vliegen financieel te ondersteunen en naar een hoger niveau te tillen’, schrijft de NATM. ‘Deze investeringen voor innovatieve en duurzame verbeteringen mogen vervolgens niet worden afgewenteld op het bedrijfsleven’.

‘Aangezien dit niet het startpunt van de Nederlandse overheid is, ondersteunt de NATM een nationale vliegtaks niet’, besluit de branchevereniging. Wel zal de NATM een Europese aanpak blijven steunen, via de lobbygroep GBTA Advocacy van haar internationale zusterorganisatie de Global Business Travel Association GBTA).

Voor leden is de volgende informatie beschikbaar in het Kenniscentrum:

NATM Actueel: Veiligheidsrisico’s en de impact op zakenreizigers

Zakenreizigers worden tijdens hun trips geconfronteerd met een groot aantal risico’s: van alledaagse tot catastrofale. De Global Business Travel Association (GBTA) heeft
798 Amerikaanse ‘road warriors’ gevraagd hoe zij de veiligheidsrisico’s ervaren tijdens hun zakelijke reizen.

Het GBTA-onderzoek geeft een beeld van hoe reizigers denken over de gevaren die zij tijdens een zakenreis lopen, hoe hun bedrijf met deze risico’s omgaat en welke maatregelen hun werkgever heeft genomen om deze te verkleinen of te vermijden.

Zakenreizigers zien terrorisme als het grootste veiligheidsrisico dat zij onderweg kunnen lopen. Bijna de helft van de ondervraagden (45 procent) noemt terrorisme als zijn/haar grootste angst tijdens een zakenreis. Dat percentage is veel hoger dan de zorg om geconfronteerd te worden met misdaad op straat (15 procent), gezondheidsproblemen, uitbraak van besmettelijke ziekten en hygiëne (13 procent), diefstal van persoonlijke bezittingen (12 procent), ontvoering (8 procent) en natuurrampen (6 procent).

De angst om onderweg met terrorisme te worden geconfronteerd, kan verschillende oorzaken hebben. Op de eerste plaats is er grote media-aandacht voor terroristische incidenten, zowel in de VS als in Europa. Op de tweede plaats hebben terroristen de neiging om aan reizen gerelateerde doelwitten te kiezen, zoals vliegtuigen, luchthavens en hotels. Andere oorzaken zijn: de onvoorspelbaarheid van terrorisme, het groeiende aantal incidenten in de westerse wereld en het hoge aantal slachtoffers tijdens recente aanslagen.

Impact terrorisme op reisgedrag is groter dan Ebola
Desondanks zijn zakenreisprogramma’s minder gericht op mogelijke terroristische aanslagen dan op andere aspecten met betrekking tot veiligheid. Problemen die te maken hebben met ziekte, politieke instabiliteit in een land, natuurrampen en diefstal zijn nu eenmaal makkelijker te vertalen naar een effectieve risk management strategie.

Toch zouden bedrijven de onrustgevoelens van hun zakenreizigers ten aanzien van terrorisme heel serieus moeten nemen. Eerder onderzoek van GBTA toonde aan dat slechts een kleine meerderheid – 57 procent – van de Amerikaanse zakenreizigers zich tijdens een zakenreis altijd veilig voelt. Goede communicatie met de reizigers, bijvoorbeeld over de hulpverlening die het bedrijf in geval van nood geeft, kan helpen om deze angstige gevoelens van medewerkers te verminderen.

De overgrote meerderheid van de zakenreizigers (91 procent) is overigens van mening dat het bedrijf waarvoor ze werken om hun reisveiligheid geeft. Slechts 2 procent vindt dat niet. Op de vraag hoeveel impact bepaalde gebeurtenissen hebben op de frequentie van reizen, staat terrorisme met 7,6 punten bovenaan de lijst, op een schaal van 10. Dat impliceert dat terrorisme het reisgedrag meer beïnvloedt dan de uitbraak van lokale of regionale ziektes, zoals Zika en Ebola (7,3 punten), beperkingen van het zakenreisbudget (7,3 punten) en de wereld­economie (6,3 punten).

Hotels buiten het reisprogramma boeken
Uit het GBTA-onderzoek blijkt ook dat veiligheids­incidenten zakenreizigers beïnvloeden bij hun keuze van accommodatie – 23 procent heeft het afgelopen jaar om die reden de manier waarop zij hotels boeken gewijzigd. Van de ondervraagde zakenreizigers geeft 41 procent aan dat ze nu proberen te verblijven in een hotel of andere vorm van accommodatie die door het bedrijf is goedgekeurd. Vier van de vijf zakenreizigers (79 procent) geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de veilig­heids­procedures van het hotel in orde zijn.

Bedrijven besteden ook meer aandacht aan het veilig­heidsaspect bij het selecteren van hotels voor hun travel management programma. Daarbij signaleren travel managers dat het nog steeds een probleem is dat veel zakenreizigers buiten het hotelprogramma van het bedrijf om boeken. In geval van calamiteiten is het dan soms moeilijk om medewerkers te traceren.

Het rapport van GBTA is voor NATM-leden te downloaden via de resource library op www.gbta.org.

GBTA Webinar: 2018 Global Travel Forecast
2018 Global Travel Forecast: Getting the Most from Your Travel Spend in 2018

Tuesday, August 29th
11:00am ET I 75 minutes

Click here for other time zones. 

Presenter:

Katie Raddatz, Senior Director, SG Americas, CWT Solutions Group
Jon Gray, Vice President, Research and Insight at Rockport Analytics

Get industry insight into the business travel landscape for the coming year to budget for and negotiate your travel programs. We'll cover all areas of business travel—air, hotel, ground transportation—to give you the best information and context to plan for success in 2018. And we'll give you tips to maximize the value of your program and stay ahead of the curve in the rapidly evolving travel industry.

At the end of the session, participants should be able to:
·        Understand the economic impact on travel prices globally
·        Determine which markets will see price increases and decreases  and which will see flat pricing
·        Plan for 2018 to make the most of their travel budgets 

http://www.gbta.org/Education/Pages/17DL0829.aspx  
Webinar | Travel Risk Management: Understanding it and managing it!

Travel Risk Management: Understanding it and managing it!
Wednesday, June 7
9:00am ET | 2:00pm London Time | 60 minutes
Click here for other time zones

Click here for more information and registration!

NATM Actueel: Invloed van de ‘Trump Travel Ban’

De aankondiging van president Trump’s eerste inreisverbod voor burgers uit moslimlanden, eind januari, zorgde voor chaos en verwarring wereldwijd. Maar Amerikaanse rechters staken er al snel een stokje voor. Ook Trumps tweede poging om reizigers uit moslimlanden te weren, werd half maart door een rechter in Hawaii geblokkeerd.

De Global Business Travel Association (GBTA), de internationale zusterorganisatie van de NATM, peilde het effect van de ‘Trump Travel Ban’ onder haar leden. Het tweede, afgezwakte inreisverbod dat Trump in het leven riep om terroristen tegen te houden, had 16 maart in moeten gaan. Het ging ditmaal om burgers uit zes islamitische landen: Iran, Syrië, Somalië, Libië, Soedan en Jemen. Reizigers uit Irak, een bondgenoot van de VS, vielen niet langer onder Trumps nieuwe decreet. En burgers uit de zes genoemde landen die al over geldige visa beschikten, mochten ook nog naar de VS reizen. Een federale rechtbank in Hawaii bepaalde echter dat ook dit decreet van Trump in strijd is met de Amerikaanse grondwet, die religieuze discriminatie verbiedt. Met deze uitspraak is de reismaatregel voor de hele VS vooralsnog opgeschort. Maar Trump, die op Twitter sprak over ‘ongekende juridische roekeloosheid’, geeft niet op. De president wil de uitspraak aanvechten bij het Hooggerechtshof.

Terugval van 185 miljoen dollar
Net voordat het tweede inreisverbod zou ingaan, sprak Mike McCormick, operationeel directeur van de GBTA, met nieuwszender CNN. De impact van het eerste inreisverbod was aanzienlijk, zei McCormick. “Vóór de travel ban in januari, liet business travel een groei van 1,2 procent zien. De week nadat het inreisverbod was ingegaan, daalden de boekingen met 2,2 procent. Dat betekent een terugval van 185 miljoen dollar.” Bovendien is er een domino-effect, waarschuwde McCormick. “Business travel stimuleert zakendoen. Een afname van zakelijk reizen heeft impact op de economie, banen en belastingopbrengsten.”

Uit een snelle rondvraag onder travel managers van de NATM blijkt, dat de bedrijven die zij vertegenwoor­digen nog geen teruggang zien in zakenreizen naar de VS. Dat betekent echter niet dat er geen reden voor bezorgdheid is. ”Het risico bestaat dat het sluiten van onze grenzen het signaal afgeeft dat de VS ook de deur sluit voor zakendoen,” aldus McCormick. “Wij zeggen altijd dat veiligheid boven alles gaat, maar de GBTA is voorstander van het uitbreiden van bewezen veiligheidsprogramma’s en het ontwikkelen van nieuwe technologie waarvan we zeker weten dat reizigers altijd goed worden gescreend.”

Verbod op laptops en tablets in cabine
Vaststaat dat president Trump zich niet laat afschrikken door de rechterlijke uitspraken om nieuwe maatregelen te nemen tegen moslimlanden. Sinds 25 maart mogen passagiers die afkomstig zijn van tien luchthavens in acht landen in het Midden-Oosten en die naar de Verenigde Staten vliegen niet langer elektronische appa­ratuur groter dan een smartphone in hun handbagage hebben. Tablets en laptops moeten voortaan in de ruimbagage worden geplaatst. De nieuwe maatregel is genomen omdat Washington mogelijke terreuracties vermoedt van moslimfundamentalisten. De betreffende luchthavens zijn: Istanbul (Turkije), Cairo (Egypte), Dubai (Emiraten), Abu Dhabi (Emiraten), Doha (Qatar), Casablanca (Marokko), Jeddah en Riad (Saoedi-Arabië), Koeweit en Amman (Jordanië). De maatregel is van kracht tot 14 oktober 2017. In navolging van de VS heeft het Verenigd Koninkrijk ook een verbod afgekondigd op het gebruik van laptops en tablets in de cabine op vluchten uit Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte, Tunesië en Saoedi-Arabië.

Verder zijn de voorwaarden aangescherpt om een visum te verkrijgen voor de VS. De maatregel geldt niet voor de 38 landen opgenomen in het zogeheten Visa Waiver programma, waaronder de EU. Vijftien miljoen andere reizigers worden hier wel door getroffen.

Eind maart meldde Bloomberg dat de Amerikaanse reisbranche vreest voor een ‘verloren decennium’. Inreisverboden, aanhoudingen en beperkingen op het gebruik van elektronische apparaten zouden de Ameri­kaanse reisindustrie, die goed is voor 250 miljard dollar, een enorme klap kunnen bezorgen.

Companies Expect Ongoing International Travel Disruption Resulting From Revised Travel Ban
maart 8, 2017
0

European Companies Will Plan Significantly Less Meetings & Events in United States

Alexandria, VA (March 8, 2017)
The Global Business Travel Association (GBTA), the voice of the global business travel industry, polled its U.S. and European members this week to assess the business travel impact of President Trump’s revised executive order on travel.

Nearly 4 in 10 (37 percent) U.S. business travel professionals expect some level of reduction in their company’s travel because of the revised executive order. Even more European travel professionals felt this way with 47 percent expecting some level of reduction in business travel for their company. Additionally, 17 percent of European travel professionals reported that their company has already cancelled business travel to the United States because of the executive orders issued.

Thirty-eight percent of European business travel professionals said their company’s would be less willing to send business travelers to the United States in the future because of the executive order and 45 percent indicated their company will be less willing to plan future meetings and events in the United States.

“There is always the risk that closing our borders sends the message that the United States is closed for business, and the results of this poll show the perception of the United States as a welcoming destination for business travel has been altered,” said Michael W. McCormick. “As we always say, security is paramount, but GBTA continues to be a proponent for expanding proven security programs and developing new technology to facilitate information-sharing among governments to ensure travelers are always vetted properly, making us all more safe and secure.”

Additional Findings from the Polls

  • 44 percent of European travel professionals reported their organization currently has employees traveling abroad who might be or are affected by the current travel ban.
  • 20 percent of European travel professionals reported there are directives within their organization to cancel or delay travel of employees who are nationals of countries included in the ban.
  • U.S. travel professionals cited potential for countries to respond to this ban, making travel more difficult for U.S. travelers (51 percent), complications in travel to the United States (44 percent) and increased threats against U.S. travelers abroad (41 percent) as their top concerns for lasting impacts of the travel ban. These numbers were all marginally down from our poll following the announcement of the first travel ban in January where they were at 63 percent, 56 percent and 54 percent respectively.
  • U.S. travel professionals expressed similar levels of support and opposition for the revised travel ban as they did for the original one. Just over half (52 percent) of the travel professionals surveyed strongly or somewhat oppose this action, while 35 percent strongly or somewhat support it, compared to 50 percent and 38 percent, respectively, in our initial poll.
  • When asked about top concerns regarding the immigration ban on your travelers, increased traveler harassment in general (41 percent), uncertainty regarding green card and approved visa credibility to enter the United States (34 percent), and harassment of U.S. travelers to and from the Middle East (34 percent) topped the list. More than one-third (34 percent), however, didn’t share any of the concerns listed.

Methodology
The poll of European members was conducted online between March 7-8, 2017. The respondents are comprised of 148 European travel managers, 51 of whom reside in Nordic countries (Denmark, Finland, Norway, or Sweden). The poll of U.S. members was also conducted online between March 7-8, 2017 and is comprised of 176 travel managers.

President Trump’s Travel Ban Creates Likely Short- and Long-term Travel Disruption
februari 3, 2017
0

However Conflicting Views On Support Result In Wide-Ranging Industry Reaction

Alexandria, VA (February 2, 2017) – The Global Business Travel Association (GBTA), the voice of the business travel industry, polled its U.S. members this week on President Trump’s executive order banning travel to the United States of citizens from Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen. “Business travel drives lasting business growth and is a leading indicator for jobs,” said Michael W. McCormick, GBTA executive director and COO. “With 30 percent of companies expected to reduce travel, the economy will certainly take a hit. While we understand the need for security, GBTA is a strong proponent of risk-based security programs like the Visa Waiver Program. By facilitating travel and trade with 38 countries, the Visa Waiver Program spurs job creation and economic growth, while remaining the gold standard of security and efficiency in balancing the need to protect the American public while facilitating global business travel. We hope to have the opportunity to work with the Administration going forward to form policies that ensure safe, secure and efficient travel.” Thirty-one percent of travel professionals expect the ban to cause a reduction in their company’s business travel in the immediate ensuing three months. Similarly, nearly three in ten also expect the ban to negatively impact their company’s business travel in both the short-term (29 percent) over the next 3 to 6 months and the long-tem (28 percent) over the next 6 to 12 months and beyond.   The polarizing nature of today’s politics in the United States showed itself in the conflicting views on support for the travel ban. Half of the travel professionals surveyed strongly or somewhat oppose this action, while nearly 4 in 10 (38 percent) strongly or somewhat support it. Travel professionals cited potential for countries to respond to this ban, making travel more difficult for U.S. travelers (63 percent), complications in travel to the United States (56 percent) and increased threats against U.S. travelers abroad (54 percent) as their top concerns for lasting impacts of the travel ban. When asked about top concerns regarding the immigration ban on your travelers, uncertainty regarding green card and approved visa credibility to enter the United States (55 percent), harassment of U.S. travelers to and from the Middle East (50 percent) and increased traveler harassment in general (50 percent) topped the list. Nearly a quarter (23 percent), however, didn’t share any of the concerns listed. Methodology: This survey was conducted online between January 31st and February 1st, 2017. In total, 338 select U.S. GBTA buyer members were invited to participate in this study via email. 58 participated in the survey yielding a response rate of 17 percent. Due to rounding, percentages may add to more or less than 100 percent.

GBTA warns against EU suspension of visa waiver agreement
oktober 7, 2016
0

GBTA Warns Against EU Suspension of Visa Waiver Agreement with United States and Canada

Alexandria, VA (April 12, 2016) – The European Commission is discussing a potential one-year suspension of its visa waiver agreement with the United States and Canada, which would require all travelers to obtain a visa for travel to Europe. The following statement can be attributed to Michael W. McCormick, executive director and COO of the Global Business Travel Association (GBTA): “GBTA strongly discourages European policy makers from considering a suspension of its visa waiver agreement with the United States and Canada. The agreement facilitates travel, spurring job creation and economic growth and is a vital tool for promoting international trade. A suspension would have a negative impact on business travel, which accounted for an estimated $1.2 trillion dollars in global spending last year. A suspension would also create a backlog of visa applications for travel to Europe, decrease international travel and create a lasting, negative impact on EU relations with the United States and Canada. In a time where the global economy already faces many uncertainties, this move could deal a devastating blow to further economic growth.” In a Communication released today, the European Commission acknowledges that a suspension of the visa waiver agreement would adversely affect trans-Atlantic cooperation at a time when it is more important than ever to step up our common efforts. It also points out the subsequent decrease in the number of travelers from Canada and the United States, which would lead to a considerable economic loss for the EU.

About the Global Business Travel Association The Global Business Travel Association (GBTA) is the world’s premier business travel and meetings trade organization headquartered in the Washington, D.C. area with operations on six continents. GBTA’s 7,000-plus members manage more than $345 billion of global business travel and meetings expenditures annually. GBTA and the GBTA Foundation deliver world-class education, events, research, advocacy and media to a growing global network of more than 28,000 travel professionals and 125,000 active contacts. To learn how business travel drives business growth, visit www.gbta.org.

GBTA Europe Conference 2016
september 30, 2016
0

Van 14-16 november a.s. vindt de jaarlijkse GBTA Europe Conference plaats. Dit jaar is wederom gekozen voor Frankfurt als bestemming.
Op de website van GBTA Europe vind je het volledige programma en de mogelijkheid om je aan te melden.

Miss the Early Bird? Register by 20 September to Save up to €555
Join GBTA and 1,000+ business travel professionals from over 20 countries for unsurpassed education, networking and innovation at GBTA Conference 2016 | Frankfurt in Partnership with VDR. If you missed the Early Bird deadline there’s no need to worry! You still have time to save up to €555 if you register by 20 September.

Klik hier voor meer info: http://europeconference.gbta.org/