Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Airlines
Business
Change en Innovatie
Data security
Duty of Care
Educatie
Events
GBTA
Geen categorie
Hotels
Meeting management
NATM Board
NDC
Prijsonderhandelingen
Research
Risk management
Sponsors
Strategisch meeting management
Sustainability
Technologie
TMC
Travel
Travel apps
Travel expense
Travel Mobile Strategy
Travel Policy
Traveller Engagement
Trein
Trends
Visa
NATM Actueel: Veiligheidsrisico’s en de impact op zakenreizigers

Zakenreizigers worden tijdens hun trips geconfronteerd met een groot aantal risico’s: van alledaagse tot catastrofale. De Global Business Travel Association (GBTA) heeft
798 Amerikaanse ‘road warriors’ gevraagd hoe zij de veiligheidsrisico’s ervaren tijdens hun zakelijke reizen.

Het GBTA-onderzoek geeft een beeld van hoe reizigers denken over de gevaren die zij tijdens een zakenreis lopen, hoe hun bedrijf met deze risico’s omgaat en welke maatregelen hun werkgever heeft genomen om deze te verkleinen of te vermijden.

Zakenreizigers zien terrorisme als het grootste veiligheidsrisico dat zij onderweg kunnen lopen. Bijna de helft van de ondervraagden (45 procent) noemt terrorisme als zijn/haar grootste angst tijdens een zakenreis. Dat percentage is veel hoger dan de zorg om geconfronteerd te worden met misdaad op straat (15 procent), gezondheidsproblemen, uitbraak van besmettelijke ziekten en hygiëne (13 procent), diefstal van persoonlijke bezittingen (12 procent), ontvoering (8 procent) en natuurrampen (6 procent).

De angst om onderweg met terrorisme te worden geconfronteerd, kan verschillende oorzaken hebben. Op de eerste plaats is er grote media-aandacht voor terroristische incidenten, zowel in de VS als in Europa. Op de tweede plaats hebben terroristen de neiging om aan reizen gerelateerde doelwitten te kiezen, zoals vliegtuigen, luchthavens en hotels. Andere oorzaken zijn: de onvoorspelbaarheid van terrorisme, het groeiende aantal incidenten in de westerse wereld en het hoge aantal slachtoffers tijdens recente aanslagen.

Impact terrorisme op reisgedrag is groter dan Ebola
Desondanks zijn zakenreisprogramma’s minder gericht op mogelijke terroristische aanslagen dan op andere aspecten met betrekking tot veiligheid. Problemen die te maken hebben met ziekte, politieke instabiliteit in een land, natuurrampen en diefstal zijn nu eenmaal makkelijker te vertalen naar een effectieve risk management strategie.

Toch zouden bedrijven de onrustgevoelens van hun zakenreizigers ten aanzien van terrorisme heel serieus moeten nemen. Eerder onderzoek van GBTA toonde aan dat slechts een kleine meerderheid – 57 procent – van de Amerikaanse zakenreizigers zich tijdens een zakenreis altijd veilig voelt. Goede communicatie met de reizigers, bijvoorbeeld over de hulpverlening die het bedrijf in geval van nood geeft, kan helpen om deze angstige gevoelens van medewerkers te verminderen.

De overgrote meerderheid van de zakenreizigers (91 procent) is overigens van mening dat het bedrijf waarvoor ze werken om hun reisveiligheid geeft. Slechts 2 procent vindt dat niet. Op de vraag hoeveel impact bepaalde gebeurtenissen hebben op de frequentie van reizen, staat terrorisme met 7,6 punten bovenaan de lijst, op een schaal van 10. Dat impliceert dat terrorisme het reisgedrag meer beïnvloedt dan de uitbraak van lokale of regionale ziektes, zoals Zika en Ebola (7,3 punten), beperkingen van het zakenreisbudget (7,3 punten) en de wereld­economie (6,3 punten).

Hotels buiten het reisprogramma boeken
Uit het GBTA-onderzoek blijkt ook dat veiligheids­incidenten zakenreizigers beïnvloeden bij hun keuze van accommodatie – 23 procent heeft het afgelopen jaar om die reden de manier waarop zij hotels boeken gewijzigd. Van de ondervraagde zakenreizigers geeft 41 procent aan dat ze nu proberen te verblijven in een hotel of andere vorm van accommodatie die door het bedrijf is goedgekeurd. Vier van de vijf zakenreizigers (79 procent) geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de veilig­heids­procedures van het hotel in orde zijn.

Bedrijven besteden ook meer aandacht aan het veilig­heidsaspect bij het selecteren van hotels voor hun travel management programma. Daarbij signaleren travel managers dat het nog steeds een probleem is dat veel zakenreizigers buiten het hotelprogramma van het bedrijf om boeken. In geval van calamiteiten is het dan soms moeilijk om medewerkers te traceren.

Het rapport van GBTA is voor NATM-leden te downloaden via de resource library op www.gbta.org.

NATM Actueel: End-to-end travel management

De ledenbijeenkomst van de NATM afgelopen april stond in het teken van end-to-end travel management. Wat is dat nu precies? En wat betekent dat voor travel managers? Een zoektocht op internet levert meer vragen op dan antwoorden.

“End-to-end is een proces met een begin en een einde, met onderweg de nodige hindernissen die je moet nemen,” zegt Jan Willem Basselier van Concur Technologies. ”En die zijn altijd lastiger dan je in eerste instantie denkt.”
Op de agenda van travel managers staan veel onderwerpen die ‘trending’ zijn. Denk bijvoorbeeld aan safety & security, dataprotectie, open booking, mobiele technologie, de deeleconomie en – niet op de laatste plaats – duty of care. “De zorgplicht van bedrijven beperkt zich niet tot mede­werkers die op zaken­reis zijn,” zegt Basse­lier. “In geval van een calamiteit wil je weten of álle medewerkers veilig zijn. Zijn er bijvoorbeeld buitenlandse vestigingen in de buurt van de calamiteit of in een risicogebied? Zijn er medewerkers met een thuiswerkplek in dat gebied? Risk of travel managers staan daar niet altijd bij stil. Toch kan bijvoorbeeld een overstroming of een gasexplosie een groot bereik hebben. Dan wil je als organisatie het juiste veiligheidsplan in werking kunnen stellen, gebaseerd op de meest accurate informatie over de locatie van medewerkers, ongeacht of die op reis zijn.”

Travel managers moeten ook de impact van mobiele technologie niet onderschatten, zegt Basselier. “Het aantal mobiele abonnementen overstijgt op termijn het aantal mensen op aarde. Veel mensen functioneren niet zonder hun mobieltje; ze zijn versmolten met hun telefoon, het is het eerste wat ze pakken als ze ’s ochtends wakker worden. Voor zakenreizigers is het vaak de levenslijn met het thuisfront. Het is het enige apparaat dat reizigers echt altijd bij zich hebben. Als travel manager kun je daar je ogen niet voor sluiten, omarm het dus. Mobiel is de toekomst. Weet u nog hoe het was toen e-ticketing werd geïntroduceerd? En kunt u zich nu nog voorstellen om met papieren tickets te reizen? De ontwikkelingen geen razendsnel en niets doen is geen optie.”

Een gelukkige reiziger is een productieve reiziger
Medewerkers die 40 keer per jaar in het vliegtuig stappen, willen graag dat de stress rondom het reizen wordt weggenomen. Travel managers moeten ervoor zorgen dat zij de hele keten beheersen, van het begin tot het eind. “Kijk waar de knelpunten zitten en los deze op,” zegt Basselier. “Als je alleen maar bang bent om de controle te verliezen, bereik je niets. Mijn boodschap is: bevrijd mensen van complexe procedures tijdens het gehele reisproces, vanaf het boeken van de reis tot aan het verwerken van de onkostendeclaraties. Zoek de balans tussen vrijheid van keuze van de reiziger en de controle van het bedrijf of het reisbeleid wel wordt nageleefd. Je hoeft zelf het wiel niet uit te vinden, er zijn genoeg technologische middelen die daarbij kunnen helpen. Voor elke grootte bedrijf en voor elk budget is er een oplossing. Het is de investering waard. Vergeet niet dat een gelukkige reiziger een productieve reiziger is.”

Webinar | Travel Risk Management: Understanding it and managing it!

Travel Risk Management: Understanding it and managing it!
Wednesday, June 7
9:00am ET | 2:00pm London Time | 60 minutes
Click here for other time zones

Click here for more information and registration!

NATM Actueel: Invloed van de ‘Trump Travel Ban’

De aankondiging van president Trump’s eerste inreisverbod voor burgers uit moslimlanden, eind januari, zorgde voor chaos en verwarring wereldwijd. Maar Amerikaanse rechters staken er al snel een stokje voor. Ook Trumps tweede poging om reizigers uit moslimlanden te weren, werd half maart door een rechter in Hawaii geblokkeerd.

De Global Business Travel Association (GBTA), de internationale zusterorganisatie van de NATM, peilde het effect van de ‘Trump Travel Ban’ onder haar leden. Het tweede, afgezwakte inreisverbod dat Trump in het leven riep om terroristen tegen te houden, had 16 maart in moeten gaan. Het ging ditmaal om burgers uit zes islamitische landen: Iran, Syrië, Somalië, Libië, Soedan en Jemen. Reizigers uit Irak, een bondgenoot van de VS, vielen niet langer onder Trumps nieuwe decreet. En burgers uit de zes genoemde landen die al over geldige visa beschikten, mochten ook nog naar de VS reizen. Een federale rechtbank in Hawaii bepaalde echter dat ook dit decreet van Trump in strijd is met de Amerikaanse grondwet, die religieuze discriminatie verbiedt. Met deze uitspraak is de reismaatregel voor de hele VS vooralsnog opgeschort. Maar Trump, die op Twitter sprak over ‘ongekende juridische roekeloosheid’, geeft niet op. De president wil de uitspraak aanvechten bij het Hooggerechtshof.

Terugval van 185 miljoen dollar
Net voordat het tweede inreisverbod zou ingaan, sprak Mike McCormick, operationeel directeur van de GBTA, met nieuwszender CNN. De impact van het eerste inreisverbod was aanzienlijk, zei McCormick. “Vóór de travel ban in januari, liet business travel een groei van 1,2 procent zien. De week nadat het inreisverbod was ingegaan, daalden de boekingen met 2,2 procent. Dat betekent een terugval van 185 miljoen dollar.” Bovendien is er een domino-effect, waarschuwde McCormick. “Business travel stimuleert zakendoen. Een afname van zakelijk reizen heeft impact op de economie, banen en belastingopbrengsten.”

Uit een snelle rondvraag onder travel managers van de NATM blijkt, dat de bedrijven die zij vertegenwoor­digen nog geen teruggang zien in zakenreizen naar de VS. Dat betekent echter niet dat er geen reden voor bezorgdheid is. ”Het risico bestaat dat het sluiten van onze grenzen het signaal afgeeft dat de VS ook de deur sluit voor zakendoen,” aldus McCormick. “Wij zeggen altijd dat veiligheid boven alles gaat, maar de GBTA is voorstander van het uitbreiden van bewezen veiligheidsprogramma’s en het ontwikkelen van nieuwe technologie waarvan we zeker weten dat reizigers altijd goed worden gescreend.”

Verbod op laptops en tablets in cabine
Vaststaat dat president Trump zich niet laat afschrikken door de rechterlijke uitspraken om nieuwe maatregelen te nemen tegen moslimlanden. Sinds 25 maart mogen passagiers die afkomstig zijn van tien luchthavens in acht landen in het Midden-Oosten en die naar de Verenigde Staten vliegen niet langer elektronische appa­ratuur groter dan een smartphone in hun handbagage hebben. Tablets en laptops moeten voortaan in de ruimbagage worden geplaatst. De nieuwe maatregel is genomen omdat Washington mogelijke terreuracties vermoedt van moslimfundamentalisten. De betreffende luchthavens zijn: Istanbul (Turkije), Cairo (Egypte), Dubai (Emiraten), Abu Dhabi (Emiraten), Doha (Qatar), Casablanca (Marokko), Jeddah en Riad (Saoedi-Arabië), Koeweit en Amman (Jordanië). De maatregel is van kracht tot 14 oktober 2017. In navolging van de VS heeft het Verenigd Koninkrijk ook een verbod afgekondigd op het gebruik van laptops en tablets in de cabine op vluchten uit Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte, Tunesië en Saoedi-Arabië.

Verder zijn de voorwaarden aangescherpt om een visum te verkrijgen voor de VS. De maatregel geldt niet voor de 38 landen opgenomen in het zogeheten Visa Waiver programma, waaronder de EU. Vijftien miljoen andere reizigers worden hier wel door getroffen.

Eind maart meldde Bloomberg dat de Amerikaanse reisbranche vreest voor een ‘verloren decennium’. Inreisverboden, aanhoudingen en beperkingen op het gebruik van elektronische apparaten zouden de Ameri­kaanse reisindustrie, die goed is voor 250 miljard dollar, een enorme klap kunnen bezorgen.

Online ontwikkelingen, slim gebruik van data en de integratie van systemen staan centraal bij HRG’s klanten in 2017
Working With Source Code on Modern Computer. Stock photo.

Online ontwikkelingen, slim gebruik van data en de integratie van systemen staan centraal bij HRG’s klanten in 2017. Risicomanagement blijft belangrijk.

Volgens HRG Netherlands, dat onderdeel uitmaakt van de Hogg Robinson Group (HRG), het bekroonde internationale corporate travel management bedrijf, heeft de aanstaande Brexit vooralsnog nog weinig impact op het reisgedrag van hun klanten. Deze zullen zich in 2017 op een sterke integratie binnen hun reisprogramma’s concentreren en op online ontwikkelingen. Bovendien zal Travel Risk Management ook in 2017 een belangrijk aandachtspunt zijn.

Londen nog steeds op één
Elk jaar opnieuw is de vraag: wat staat de zakelijke reiswereld dit jaar aan veranderingen en ontwikkelingen te wachten? Een ding staat vast: met Trump als president en met Brexit om de hoek wordt het een jaar van (geopolitieke) veranderingen en verschuivingen.

“Terwijl wij onderdeel uitmaken van de van origine Britse Hogg Robinson Group merken wij nog weinig van de aanstaande Brexit” zegt algemeen Directeur Auke van de Bos. “Londen staat al jaren op plek één van de top 10 bestemmingen en dat is ook in 2016 na aankondiging van de Brexit niet veranderd. We hebben in 2016 4% meer tickets naar Londen verkocht dan in 2015 en over de implicaties van de Brexit ook nog geen vragen van onze klanten gekregen. Echter is het moeilijk te voorspellen welke impact de Brexit op lange termijn op zakelijk reizen zal hebben.”

De Global Business Travel Association (GBTA) gaf in 2016 aan dat de onzekerheid onder reizende bedrijven toeneemt hoe meer de Brexit-onderhandelingen vorderen. De onaannemelijkheden voor zakenreizigers zouden weleens op kunnen lopen als de tarieven voor vluchten stijgen doordat open sky agreements komen te vervallen, mobile roaming kosten voor reizigers toenemen of de UK de visaeisen verscherpt.

Online wensen & data security
“Een trend die wij heel duidelijk zien en waarvan wij ook verwachten dat die zich in 2017 voortzet is dat klanten steeds veeleisender worden als het gaat om het gebruik van Online Booking Tools (OBT’s) en technologische oplossingen in het algemeen” zegt van den Bos.
Om mee te beginnen maken steeds meer van onze klanten gebruik van OBT’s. Dit is al bijna geen trend meer te noemen maar gewoon norm. Inmiddels worden meer dan 50% van alle reserveringen door onze klanten online gedaan, dat is 10% meer dan twee jaar geleden. Opvallend is dat wij de grootste groei bij MKB’s zien: zij deden in 2016 bijna twee keer zoveel boekingen online dan in 2015. Handige MKB tools van HRG maken het ook voor iets kleinere bedrijven aantrekkelijk om zelf online te gaan boeken en zo per boeking kosten te besparen zonder vooraf eerst in relatief dure technologie te moeten investeren.”

“Bovendien verschuiven de wensen van de klant steeds meer naar álles zelf kunnen doen in de tool” voegt Mirjam Weijers toe, Online Technology Specialist bij HRG Netherlands. “Klanten willen hun boekingen van A-Z zelf beheren, stoelen kunnen reserveren en wijzigingen zelf doorvoeren. HRG is steeds meer de facilitator en back-up voor het geval dat klanten vastlopen.”

Integratie & Data
“Wij faciliteren dus, maar wij integreren ook: single sourcing van reistechnologie en dienstverlening is niet altijd haalbaar. Juist daarom proberen wij technologische totaaloplossingen aan te bieden óf technologieën te bundelen: we zijn flexibel in de integratie van standalone technologie, bestaande externe reportingtools, reserveringstools en Expense Management tools” voegt Weijers toe.

T&E (travel and expense management) systemen staan hierbij steeds vaker centraal. Of het nou gaat om een tool van HRG Expense of een systeem van de klant: door de integratie van T&E verbetert de reiservaring van de reiziger door minder administratieve rompslomp en worden processen beter inzichtelijk en meer data beschikbaar voor Travel Management.

“Data is tegenwoordig key. In alles,” zegt van den Bos. “Hoe meer wij als TMC over het inkoopgedrag en de voorkeuren van onze klanten en zakenreizigers weten hoe meer we ons aanbod en onze dienstverlening hierop kunnen aanpassen. Uiteraard hebben de veiligheid van data en de privacy van de reiziger hierbij altijd prioriteit.” HRG speelt op deze trend in o.a. met de doorontwikkeling van de HRG mobile app, een app die zowel een overzicht van de itinerary biedt (van offline & online gemaakte boekingen) alsmede de mogelijkheid tot een 'webchat' bedoeld als hulpfunctie voor reizigers tijdens hun reis.

Risicomanagement
Tenslotte is en blijft risicomanagement ook in 2017 een belangrijk aandachtspunt, versterkt door de vele terroristische aanslagen in 2016. Afgelopen jaar hebben de klanten van HRG Netherlands bijna 30% vaker naar de 24 uur nooddienst gebeld dan in 2015.

Auke van den Bos licht toe: “Ook bij HRG Netherlands evalueren wij continue ons risicobeleid, onze interne structuren en verantwoordelijkheden voor wanneer zich een incident voordoet. Hierdoor zijn we flexibel genoeg om klanten snel te informeren maar zijn de afspraken duidelijk en robuust in tijden van tegenspoed.

Voor klanten is het tegenwoordig noodzakelijk om een risicobeleid te ontwikkelen waardoor er adequaat met een crisis kan worden omgegaan. Door het ontwikkelen, duidelijk communiceren en implementeren van een geïntegreerde risicomanagement strategie m.b.t. zakelijk reizen, kunnen bedrijven hun kwetsbaarheid op vier gebieden verminderen: zakelijke reputatie, financiële risico's, zorgplicht en wettelijke verplichtingen."