Duty of Care, Waarom? En voor wie?

Van werkgevers wordt verwacht dat zij binnen hun organisatie een werkklimaat scheppen waarbij gezondheid, welzijn en veiligheid van alle werknemers centraal staat. Dit valt onder de zorgplicht van de werkgever, ook wel Duty of Care genoemd. Of je medewerkers nu op kantoor werken, vanuit huis werken of voor het bedrijf onderweg zijn binnen of buiten Nederland. Dat wordt nog wel eens vergeten, of beter gezegd dat realiseert niet iedere werkgever zich.

Ten aanzien van reizen betekent dit dat zij juridisch en moreel verplicht zijn een adequaat en toereikend reisveiligheidsbeleid door te voeren waarbij alle risico’s zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en vervolgens maximaal zijn beperkt zodat de reiziger aan een minimaal risico wordt blootgesteld. Een goede interne verslaglegging van dit proces staat hierbij centraal.

De perceptie en het profiel van het zogenaamde Duty of Care is de afgelopen jaren voor alle bedrijven ingrijpend veranderd. Voorheen werd hier slechts door grote bedrijven (bijvoorbeeld de risicovolle olie- en gasindustrie) aandacht aan besteedt. Echter, onder meer als gevolg van de recente aanslagen in Stockholm, Nice, Parijs, Brussel en Londen, wordt ook van kleine bedrijven verwacht dat zij Duty of Care toepassen op alle beslissingen t.a.v. hun zakenreizigers.

Daar komt bij dat veel bedrijven tegenwoordig hun medewerkers veel verder weg van huis te werk stellen (bijvoorbeeld BRIC landen) om hun producten of diensten aan te bieden. Om die reden wordt er frequenter en verder gereisd, soms naar afgelegen en onbekende regio’s waar verhoogde risico’s gelden. Daarbij gaat het niet alleen om terrorisme, criminaliteit en gezondheidsproblematiek maar ook bijvoorbeeld om auto-ongelukken, de kans op natuurrampen en andere heersende cultuurnormen (bijvoorbeeld t.a.v. vrouwen of homoseksualiteit). Hierdoor wordt een gedegen benadering t.a.v. Duty of Care voor bedrijven steeds belangrijker.

Als werknemers voor hun werk moeten reizen is het daarom aan de werkgever om hun veiligheid maximaal in acht te nemen en de medewerkers informatie te verstrekken over hoe te handelen in geval van nood. Hierbij gaat het, behalve om eerder genoemde zaken, ook over hoe te handelen in het geval van het verlies van een paspoort, het missen van een vlucht, onderweg ziek worden of te wijzen op de gevaren van zelf autorijden na een lange nachtvlucht, bij wie de reiziger in de taxi stapt of in welk hotel hij wordt ondergebracht.

In lijn met de missie van de vereniging levert de NATM een bijdrage aan het professionaliseren van de zakenreisbranche in het algemeen en het kennisniveau van haar leden in het bijzonder waarin onderwerpen als Duty of Care worden meegenomen voor haar leden.

Odete Pimenta da Silva
Managing Director NATM